YPN en jongeren

Platform WOW zet zich in om te zorgen voor voldoende instroom en doorstroom van geschoolde mensen in het (vaar)weg- en waterbeheer. Daarvoor richten we ons met name op Young Professionals en (middelbare) scholieren.

Young Professional Network

Het Young Professional Network (YPN) van platform WOW biedt een ontmoetingsplek om andere young professionals (tot en met 36 jaar) in het eigen vakgebied te leren kennen en kennis ervaring uit te wisselen.

Meer over het WOW Young Professional Network

Jongeren

Platform WOW biedt scholieren de gelegenheid om zich te verdiepen in echte problemen uit de wereld van het (vaar)weg- en waterbeheer. Door middel van begeleiding bij het maken van profielwerkstukken, het beschikbaar stellen van lesmateriaal en het organiseren van prestigieuze wedstrijden, laten we scholieren op jonge leeftijd al zien dat ons vakgebied mega interessant is en maatschappelijk uitermate relevant. 

Meer over het enthousiasmeren van jongeren