3.5 Van pilot naar opschaling van infra-innovaties

Workshop

In deze sessie zoeken we samen met jou naar concrete handvatten om eenmalige (geslaagde) pilots van infra-innovaties breed toegepast te krijgen, waarbij bruikbare meet- en evaluatieresultaten essentieel zijn. De provincie Zuid-Holland trapt af met hoe zij omgaan met pilots en hoe zij hun rol als launching customer willen invullen. Vanuit het infra-innovatienetwerk wordt vervolgens met een landelijke blik naar deze opgave gekeken en gaan we met elkaar in gesprek over de beste (gezamenlijke) aanpak.

Door Jerry van Kerkvoorde, coördinator Team Omgevingskwaliteit, Dienst Beheer Infrastructuur Provincie Zuid-Holland en Reinier Trommel, projectleider en secretaris Infra-Innovatie Netwerk CROW

Terug naar het overzicht