3.13 CROW-CUR aanbeveling 124: 2019 “Constructieve veiligheid bestaande bruggen en viaducten van decentrale overheden

Workshop

CROW-CUR aanbeveling 124:2019De “CROW-CUR Aanbeveling 124:2019 Constructieve veiligheid bestaande bruggen en viaducten van decentrale overheden” zal op de landelijke WOW-dag 2019 voor het eerst worden gepresenteerd. 

Er zijn naar schatting 55.000 bruggen en viaducten in Nederland, waarvan het grootste deel in beheer en/of eigendom is van decentrale overheden. 

Het mogelijk moeten treffen van instandhoudingsmaatregelen kost naar verwachting miljarden euro’s. Daarnaast leveren de afsluitingen die hiermee gepaard gaan verkeershinder op, hetgeen met maatschappelijke kosten en imago-schade gepaard gaat. 

De kennis over de regelgeving, of de bruggen nog voldoen aan de gestelde eisen met betrekking tot de constructieve veiligheid, is bij de decentrale overheden niet of slechts versnipperd beschikbaar. Samen met de introductie van de Eurocodes in 2012 en de aanvullingen in de NEN 8700-serie maakt dit, dat de bruggen veelal op basis van onbekendheid preventief worden versterkt of vervangen of juist in een mogelijk onveilige staat worden gehandhaafd.

Om hiermee op een verantwoorde wijze om te gaan hebben de provincies en de vier grote gemeenten het initiatief genomen hiervoor een CROW-CUR Aanbeveling op te stellen.

De Aanbeveling geeft richting om bestaande bruggen en viaducten van decentrale overheden aantoonbaar aan de eisen van de vigerende regelgeving omtrent de constructieve veiligheid te laten voldoen. De materialen in bestaande bruggen kunnen zijn aangetast en het verkeer over de bruggen kan qua aantallen en gewicht in de afgelopen decennia zijn toegenomen. 

Tijdens deze workshop zullen leden van de CROW-CUR commissie de nieuwe Aanbeveling toelichten.

Eef Uiterwijk (provincie Overijssel), voorzitter van de CROW-CUR commissie Aanbeveling 124:2019.