2.2 IFD: voor het circulair, duurzaam én efficiënter bouwen en onderhouden van bruggen

Workshop

We breken ons er het hoofd over: hoe kunnen we in Nederland de komende jaren op een efficiënte manier invulling geven aan het vervangen en renoveren van een grote hoeveelheid bruggen? In deze workshop laten we je zien wat Industrieel, Flexibel en Demontabel (IFD) bouwen voor deze opgave kan betekenen.

We gaan in op de kansen, kosten en baten. Zoals bijvoorbeeld de invulling van de klimaatdoelstellingen. Daarnaast zoomen we in op de samenwerking. Vraagstukken die aan de orde komen zijn: hoe bouw je prikkels in die tot innovatie kunnen leiden? Of wat betekent IFD voor afstemming van opgaven door beheerders, welke aanbestedings- en contractvormen zijn geschikt voor IFD?

Tot slot staan we stil bij de techniek, het proces en welke concrete infrastructuurprojecten op de rol staan. Schrijf je in en denk samen met ons mee hoe we de economische en maatschappelijke gevolgen samen vorm kunnen geven.

Door Jan van Asten, technisch adviseur circulaire infrastructuur Provincie Noord-Holland en Paul Groot, projectcoördinator Infrastructuur en Aanbesteden Economisch Instituut voor de Bouw 

Terug naar het overzicht

 

IFD