1.1 Smart Mobility in de Metropoolregio Amsterdam

WOW-university

Smart Mobility is een container begrip. De vraag is wat Smart Moblity van toegevoegde waarde is voor het werk van wegbeheerders. Vraag jij je dat ook af, kom dan naar de lezing over Smart Mobility. In 2017 is het programma Smart Mobility 2018-2022 van de Metropoolregio Amsterdam samen met overheden, bedrijfsleven en kennisinstituten ontwikkeld en vastgesteld. In dit programma:

  • ontwikkelen we kennis;
  • delen we kennis;
  • starten we experimenten;
  • creëren we randvoorwaarden.

Het doel hiervan is resultaat op straat. Bij succes gaan we Smart Mobility toepassingen grootschalig uitrollen. In deze lezing leer je hoe dit binnen de Metropoolregio Amsterdam wordt aangepakt, wat dit voor de wegbeheerder betekent, wat tot nu toe de successen zijn, maar ook de dilemma’s en de barrières.

Door Julie van Heteren, programmamanager Smart Mobility Vervoerregio Amsterdam

Terug naar het overzicht

 

Smart Mobility