Van ‘Wat is assetmanagement’ naar ‘Wat betekent assetmanagement’

Op vrijdagochtend 13 oktober kwamen we bij elkaar met zo’n 35 mensen in het Corporate Learning Centre van Rijkswaterstaat in Utrecht. De meeste deelnemers waren ook bij de eerder door Rijkswaterstaat, Platform WOW en KNW georganiseerde bijeenkomst van 22 juni 2017 geweest. Doel van deze sessie was om een vervolg te geven aan de thema’s die we op dag 1 met elkaar hadden benoemd en die we verder willen gaan uitwerken. Niet alleen praten maar vooral ook doen!

Assetregio

Luc de Laat hield namens de groep Assetmanagers ontmoeten assetmanagers een presentatie. Het thema gaat verder als 'Assetregio'. De opzet doet enigszins denken aan de samenwerking in veiligheidsregio’s, waarbij het de bedoeling is om ‘grensontkennend’ samen te werken en assetplannen uit te wisselen. Dan ga je werken vanuit het waarom en niet vanuit van wie het is. Het werkt ook beter om over kansen te spreken dan over risico’s: de kansenmatrix.

Aanpak in Rotterdam – van Wipkip tot en met Willemsbrug

Edo Roldan Sanchez hield als gastspreker een boeiende presentatie over het stadsbeheer in Rotterdam. Opvallend was dat het opstellen van de strategie als laatste kwam, na een uitgebreide inventarisatie van de visies en plannen en de definiëring van de assets. Zo is ondergrond in Rotterdam benoemd als asset en heeft de gemeente inmiddels een resilience officer: Arnoud Molenaar. Rotterdam streeft naar een integrale aanpak over de assets heen. De presentatie is beschikbaar op h2owaternetwerk.nl.

Een beetje verliefd…

Asker Dekker, communicatieadviseur bij RWS, gaf ons vervolgens de boodschap mee om “shiny eyes” te creëren. Als het lukt om bij je gesprekspartner(s) een twinkeling in de ogen te krijgen, dan verhoogt dat de kans dat je resultaten bereikt in de samenwerking. Maak je verhaal persoonlijk en ga op zoek naar herkenning en wordt “een beetje verliefd”. 

En… we mogen nog een keer bij Asker langskomen voor een workshop storytelling.

Verbindingen

Vervolgens zijn de thema’s benoemd waar animo voor bestond, en zijn de groepjes per thema aan het werk gegaan om tot een of meer concrete acties (pdf) te komen. 

En nu?

Jenne van der Velde spreekt namens de organisatoren de hoop en verwachting uit dat we stappen gaan helpen maken in de verbinding over de assets heen. Maar het vraagt een lange adem.

Partijen (bijv. RWS, KNW, WOW, Iampro, NGI, NVDO AMNL enz) zoeken elkaar waar mogelijk op: uniek, verbindend, energiek, realistisch en samen!

We verbinden daarbij: andere disciplines, andere netwerken, praktijkproblemen, vakontwikkelingen en filosofie.

In het voorjaar van 2018 willen we met de groepjes bij elkaar komen om de ervaringen uit te wisselen.
Wil je meedoen met een groep en was je er niet bij, dan ben je bij deze van harte uitgenodigd. Neem contact op met ariea.vermeulen@platformwow.nl of monique.bekkenutte@waternetwerk.nl.

Bijeenkomst