Terugblik Young Professional Challenge 2016

Ontwikkelingen als klimaatverandering, digitalisering, de nieuwe economie en globalisering brengen nieuwe kansen en risico’s met zich mee. Overheden die weten in te spelen op deze dynamiek kunnen groeikansen pakken en worden zo weerbaar en veerkrachtig. Vaak aangeduid met de term: resilience.

Resilience beter vanuit de overheid ondersteunen.

Hoe kunnen we de overheid beter inrichten om resilience initiatieven vanuit de maatschappij te ondersteunen? In de Young Professional Challenge van de week van de WOW factor gingen 30 jonge professionals van 16 verschillende organisaties 4 dagen lang met dit vraagstuk aan de slag. 

Dit zijn volgens hen de redenen waarom iedere Young Professional een keer aan de Challenge mee moet doen.

Impressiefilm Challenge 2016

Bekijk de week in 2 minuten.

Pitches Challenge 2016

Op de vierde en laatste dag van de challenge pitchten alle zes de groepen hun idee aan de jury. 

Het winnende idee: EXPEDITIE

Tweede plaats: ARTHUR

Derde plaats: WILDCARD

AGENTSCHAP

#BUURTDAG

UTOPI JA

Verslag: en zo kwamen deze plannen tot stand

Weerbaar en veerkrachtig. Dat is in het kort de betekenis van resilience. Ontwikkelingen zoals klimaatverandering, digitalisering, de nieuwe economie en globalisering brengen nieuwe kansen en risico’s met zich mee. Overheden moeten kunnen inspelen op deze dynamiek en groeikansen pakken.

Maandag: akkers op het dak en paddestoelen uit koffie
Ze begonnen op maandagochtend bij Dak Akkers, een burgerinitiatief waarbij een leeg dak omgevormd is tot een akker waar gewassen verbouwd worden. Een mooi voorbeeld van een resilience initiatief! De dag stond in het teken van kennismaken; de jongeren kregen de opdracht om in tweetallen elkaar te leren kennen, om vervolgens elkaar voor de groep voor te stellen.

YPC Dakakkers

Mark Slegers (jurylid) vertelde over zijn eigen resilience voorbeeld initiatieven: RotterZwam (paddestoelen kweken met het restafval van koffie uit lokale restauranten) en BlueCity010 (Het ombouwen van het oude Tropicana zwembad tot een circulaire voorbeeldstad). Aan het eind van de dag gingen ze aan de slag met de case; ze werden uitgedaagd om een zo breed mogelijk scala aan potentiële oplossingen/ideeën te bedenken. Op basis van de 6 meest aansprekende ideeën zijn de groepjes gevormd waarmee ze aan de slag gingen.

Rotterzwam

Dinsdag: Beide hersenhelften benutten 
In de ochtend gingen de groepen in het LEF van Rijkswaterstaat daadwerkelijk aan de slag met het bouwen van hun prototype; hiermee worden beide hersenhelften optimaal benut door hun hoofd, handen en hart te moeten gebruiken. Gedurende de dag werden de prototypes steeds concreter.

Lego

Woensdag: Pitchtraining
Woensdagochtend was er gelegenheid om de ideeën bij te schaven en te finetunen. In de middag kregen de jongeren een professionele pitchtraining.

post its

Donderdag: And the winner is...
De afsluitende dag. In de ochtend presenteerden de 6 groepen hun pitch aan de jury: Ellen Visser (directeur Netwerkmanagement Zee en Delta, Rijkswaterstaat), Mark Slegers (ondernemer RotterZwam & Bluecity010) &  Rolf Steenwinkel (dagelijks bestuurder bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht).

De beste 3 mochten in de middag hun pitch nog 1 maal op het plenaire podium doen voor alle aanwezigen van de landelijke themamiddag duurzame en veerkrachtige infrastructuur. Aansluitend maakte juryvoorzitter Ellen Visser de winnende groep bekend.

Ellen Visser jury

Uit het juryrapport:

De jury vond het opvallend dat de young professional kiest voor werkelijk contact en niet voor de virtuele overheid. Rode draad is de behoefte om de versnippering en ontoegankelijkheid van de overheid voor het individu te doorbreken. Alle ideeën werden daardoor sympathiek en aaibaar. Keerzijde was soms te veel naïviteit (alsof ieder idee na een goed gesprek ook een goed en implementeerbaar idee wordt) en te weinig aandacht voor de uitvoering (wil je 1 fysiek loket, dan is je gesprekspartner per definitie een generalist en geen specialist) en voor de grens tussen markt en overheid. 

De jury over de winnaar:
+ in contact met de omgeving -> ook de tegenstanders worden betrokken!
+ van alle partijen wordt actie gevraagd en bereidheid om uit de comfort zone te treden
+ transparant
- onduidelijk hoe de exploitatie in elkaar zit (ambtenaren/vrijwilligers/bedrijven?)
- het is al een bestaand concept -> hierdoor gaan de verwachtingen over wat de initiatiefnemers hierop gaan bereiken wel omhoog!

Winnende groep challenge

Het was al met al een mooie week met een enthousiaste, hechte groep jonge professionals. De winnaars krijgen 1500 euro per persoon om te besteden aan postacademische trainingen in Wageningen of Delft. Als klap op de vuurpijl bood jurylid Mark Slegers aan een sessie voor de winnende groep te organiseren om hun idee verder te realiseren!

Bijeenkomst