Terugblik Tour future proof assetmanagement

Tour future proof assetmanagement InfraTech

Op vrijdagmiddag 18 januari organiseerden we een mooie tour op de InfraTech. Hieronder een terugblik van deze dag.

Het thema van de InfraTech was dit jaar future proof zijn. Op het gebied van assetmanagement willen we natuurlijk ook future proof zijn. Het is belangrijk dat overheid en markt elkaar op een juiste manier weten te vinden en te versterken.

Zowel overheid als markt verzamelden zich tussen 14.00-16.00 uur op de stand van Rijkswaterstaat om de tour van Platform WOW bij te wonen.

Tijdens deze middag stond centraal: Hoe kunnen overheid en markt elkaar versterken op het gebied van assetmanagement?

De tour is plenair gestart. Overheid en markt vertellen in een aantal presentaties over assetmanagement. Na afloop werden er verschillende stands op de beursvloer gezocht. Daar worden we verrast met een diverse pitches. 

Programma

De tour startte plenair met een aantal interessante sprekers. Daarna werd de tour vervolgd door een bezoek aan de beursvloer. Langs een zevental stands ging de groep uiteen in twee groepen. Middels pitches werden de mensen op de InfraTech verder meegenomen in het onderwerp.

Overzicht plenaire presentaties:

CMS Assetmanagement, Luc de Laat

Hoe helpt assetmanagement overheden in de praktijk? Niet met nog meer modellen, maar met het toepassen van de principes van assetmanagement in de praktijk. Met een aantal praktijkvoorbeelden wordt getoond hoe elke organisatie (overheid of markt) voordeel kan behalen en hoe ze georganiseerd kunnen samenwerken.

Bekijk hier de presentatie in pdf.

Provincie Noord-Holland, Wim van Veen

De provincie heeft gebiedscontracten afgesloten met de markt. Daarmee zijn afspraken gemaakt voor het beheren en onderhouden van vaarwegen, wegen, kunstwerken en andere provinciale eigendommen. Er worden hier ook andere thema's, zoals duurzaamheid en CO2-reductie aan verbonden. Er wordt stil gestaan bij de gebiedscontracten en specifiek ook de samenwerking met de markt.

Bekijk hier de presentatie in pdf.

Rijkswaterstaat en Heijmans-Dynniq HLD, Ralf Smits

Aan de hand van een praktijkcase (het beheer en onderhoud van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl dat Dynniq samen met Heijmans verzorgen) wordt stilgestaan bij assetmanagement: Wat houdt het beheer en onderhoud van de hoofdvaarweg in? Welke tools gebruiken we hiervoor? Hoe is dit georganiseerd? Welke specifieke assetmanagement uitdagingen komen we hier tegen?

Bekijk hier de presentatie in pdf.

Gemeente Rotterdam, Wim van der Meer

Wim gaat in op de implementatie van assetmanagement in Rotterdam, waarbij de nadruk ligt op houding, gedrag en integrale samenwerking tussen mens en vak specialisme. Er worden een aantal praktijkvoorbeelden toegelicht. 

Bekijk hier de presentatie in pdf.

Metropool Regio Amsterdam, Lotte Bekenkamp

Door een groeiende mobiliteitsbehoefte en intensieve verstedelijking neemt de druk op het bestaande wegennet meer en meer toe, terwijl er minder ruimte is om wegen op de gebruikelijke manier uit te breiden. Van innovatie wordt steeds meer verwacht, maar veel van deze Smart Mobility-toepassingen staan nog in de kinderschoenen. Hoe kan een wegbeheerder binnen al deze onzekerheden toch gefundeerde keuzes maken voor aanschaf nieuwe assets en beheer van bestaande assets?

De Toekomstradar assets moet wegbeheerders helpen door inzicht te geven in deze innovatieve assets: is de techniek of toepassing al ontwikkeld en implementeerbaar? En wat is daarvoor nodig? Wanneer wordt welke impact verwacht? 

Bekijk hier de presentatie in pdf.

Overzicht beurstour

Waterschap Vallei en Veluwe (in samenwerking met HoogWaterBeschermingsProgramma)

De samenwerking tussen waterschappen en de markt gedurende het hele proces van Assetmanagement.

Bekijk hier de presentatie in pdf.

Van den Herik - Sliedrecht

In opdracht van Rijkswaterstaat werken wij momenteel aan de Meerjarig Onderhoudscontracten voor een kleine 500 kilometer aan rivieren en kanalen in Nederland, waaronder de IJssel, de Waal, de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal. Mooie, langlopende projecten die daarnaast ook voldoende aanleiding geven voor ons om ons verder te verdiepen in de principes van assetmanagement.

Van den Herik vindt het belangrijk om vooral SAMEN te werken aan het onderhoud van de vaarwegen, en elkaar niet op papier ‘vliegen afvangen‘. Kom langs en we bundelen onze krachten in het  belang van het project & werkplezier! Future proof assetmanagement; Vanuit bescheidenheid en met een lange termijn perspectief samenwerken!

Bekijk hier de presentatie in pdf.

Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V.

Assetmanagement in de uitvoeringsfase.

De Wegenscanners

We rijden met onze meetbus over de weg (op een normale snelheid (tot 120 km/u)) en genereren daarbij vlakdekkende informatie van de weg  tot een diepte van 1-1,5 meter. Denk hierbij aan diktes asfalt, fundering, laagdiktes ZOAB, schades in het asfalt en homogeniteit.

We gebruiken daarvoor 2 sensoren: Grondradar en Gamma Spectrometer.  

Bekijk hier de presentatie in pdf.

GRIP Road Inspection B.V.

Assetmanagement ten behoeve van gestuurd onderhoud, daarin geldt Meten is Weten! Het meten van een wegdek is één, maar de data omzetten naar assetmanagementprogramma is twee. Visualiseren van de metingen is een heel belangrijk aspect maar het door rekenen van de restlevensduur is nog belangrijker.

Wij van GRiP Road Inspection nemen u mee in de visualisatie van metingen en laten zien wat het toevoegt aan verkeersveiligheid. Hierdoor is gestuurd onderhoud mogelijk wat leidt tot betere inzet van het onderhoudsbudget.

Wagemaker

Dagelijks werken we samen aan de vervangingsopgave bestaande kunstwerken. We houden ons  bezig met constructieve veiligheid bestaande kunstwerken en werken vanuit de overtuiging: behouden wat goed is en vervangen wat nodig. Ook vanuit circulair oogpunt. Assetmanagement als balans tussen prestatie, ambitie en budget. Gedragingen object: analyseren, voorspellen en behandelen.

Bekijk hier de presentatie in pdf.

Bijeenkomst