Terugblik Stroomversnelling bruggen

Op dinsdag 20 juni vond de bijeenkomst Stroomversnelling Bruggen plaats in de buitensociëteit in Zwolle. Platform WOW organiseerde deze dag samen met stichting De Bouwcampus.

Stroomversnellingbruggen VollezaalEen korte blik in de overvolle zaal - velen hadden zich niet laten weerhouden door het bordje VOL - leerde ons direct dat zowel bouwers als ingenieursbureaus, kennisinstellingen, landelijke, regionale en lokale overheden dit een belangrijk onderwerp vinden. 

Dagvoorzitter Katja Oostendorp van stichting De Bouwcampus opende de middag, waarna Lindy Molenkamp (provincie Overijssel en bestuurslid WOW) bevlogen vertelde over de aanleiding voor dit initiatief. De komende jaren zijn duizenden bruggen, tunnels en viaducten in Nederland aan vervanging toe.

Niet te vroeg en niet te laat ingrijpen

BrugwerkzaamhedenDe vele tienduizenden kunstwerken in Nederland worden intensief gebruikt. Ook door steeds zwaarder wordend verkeer of zelfs te zwaar verkeer. Het risico op falen stijgt hierdoor. Als je te laat ingrijpt zijn de gevolgen zeer ernstig, maar als je te vroeg ingrijpt, vindt er kapitaalvernietiging plaats. Zowel technisch als bestuurlijk moeten er keuzes gemaakt worden. Een ding is echter zeker: een gezamenlijke aanpak biedt kansen en is noodzakelijk.

Tijd voor revolutie

Koene Talsma als lid van de Taskforce Bouwagenda riep vervolgens op tot een revolutie. Met een evolutionaire aanpak is de bouwketen niet in staat om sneller en slimmer passende antwoorden te hebben op de enorme opgave waar Lindy zojuist over sprak. Zowel een kwaliteitssprong als een schaalsprong acht Koene hiervoor nodig. Het is ook niet voor niks dat binnen de Road Map de enorme opgave “toekomstbestendige en duurzame bruggen en sluizen” op 1 staat.

De marktvisie in de praktijk brengen

Hoe het programma Stroomversnelling tot nu toe is vormgegeven werd duidelijk in een interview met Paul Waarts (provincie Noord-Holland) en Egon Janssen (stichting De Bouwcampus). 

Egon heeft vanuit stichting De Bouwcampus de partijen bij elkaar gebracht en het proces tot vandaag gefaciliteerd. Het bijzondere aan Stroomversnelling Bruggen is dat het een samenwerking is tussen mensen vanuit de overheid, bouwbedrijven, ingenieursbureaus en kennisinstellingen die samen het verschil willen maken. De kern van het programma is dat deze partijen gezamenlijk werken aan concrete vervangings- en renovatieopgaven. Echte bruggen dus waar de probleemeigenaar echt iets mee moet en wil.

Paul geeft aan dat ze in Noord-Holland al gestart zijn! Zelf heeft hij het werkatelier 'Beweegbare verkeersbruggen' "uit bouwstenen" ingebracht. Dit is in mei 2017 van start gegaan. De ambitie is om een aantal bruggen uit bouwstenen daadwerkelijk te realiseren. Binnenkort starten twee nieuwe Werkateliers: Circulaire Fiets- en voetgangersbruggen (Floriade) en de Geprinte Brug (provincie Overijssel). Als kernteam geven we hiermee het voorbeeld en willen we een beweging / olievlek in gang zetten.

Lees meer over het voortraject in het co-creatielab op de website van De Bouwcampus.

Persoonlijk appèl voor Werkateliers

Met een persoonlijk appèl werd vervolgens opgeroepen om bij de onderwerpen in de deelsessies na te gaan of deze interessant zijn voor een Werkatelier en met opgaven te komen voor Werkateliers. Want de Stroomversnelling Bruggen ambieert deze en komende innovaties in een stroomversnelling te brengen, zodat deze binnen afzienbare tijd in Nederland worden toegepast.

Na dit appel kon men kiezen voor drie rondes met deelsessies en werkateliers. Zeer diverse sessies van het langer mee laten gaan van (onderdelen van) oude bruggen tot het simpeler bouwen van nieuwe bruggen en high tech 3D geprinte bruggen.

Presentaties van de sessies (pdf)

 1. Inzicht en overzicht op je areaal van cruciaal belang, door Donald Bezemer (DON Bureau)
 2. Urgentie bij wegbeheerder, door Kambiz Anaraki (gemeente Rotterdam)
 3. Biologisch repareren van beton, door Henk Jonkers (TU Delft)
 4. Optimaal benutten van bestaande bruggen en viaducten: SBRCUR 2661, door John van der Laarse (gemeente Rotterdam)
 5. Anders samenwerken met project DOEN, door Joost Imhof (Rijkswaterstaat) en Hugo Kruk (Besix)
 6. Hoe vermoeid zijn de dekplaten van de vallen in Zuid-Holland, door Peter Schoteldraaijer (provincie Zuid-Holland) en Joep Paulissen (TNO)
 7. Risicogestuurd areaalbeheer, door Joachim Verhey (RHDHV)
 8. Belasting op bruggen lokaal bepalen (meten en rekenen), door Arnout Schoemakers (Provincie Overijssel)
 9. De sterkte van een brug aantonen met een belasting. Kan dat? Door Prof. Dick Hordijk (TU Delft).
 10. vervallen
 11. Werkatelier beweegbare verkeersbruggen uit bouwstenen, à la lego, door Paul Groot (EIB) en Katja Oostendorp (stichting De Bouwcampus). 
  Presentatie EIB (pdf)
  Presentatie Provincie Noord-Holland (pdf)
  Samenvatting workshop (pdf)
 12. Hoe creeren we samen een markt voor duurzame betonreparaties, door Jeroen Kruithof (TNO)
 13. Infra Innovatie Cafe Bruggen, door Reinier Trommel (Infra-Innovatie Netwerk)
 14. Atelier hergebruik van (onderdelen van) beweegbare bruggen, door Kodo Sektani, George Bitter en Simone de Rijke (Antea Group)
 15. Ultra Hoge Sterke Beton, door Prof Dick. Hordijk (TU Delft) en Helmut Schulte (Hi-con)

Afsluiting van de middag 

Na afloop van de sessies werden tijdens de borrel alle workshopsprekers, kerngroepleden en organisatoren bedankt, waarna het spreekwoordelijke stokje van het programma stroomversnelling bruggen werd overgedragen aan Reinier Trommel van het Infra Innovatie Netwerk.

Het Infra Innovatie Netwerk gaat in de komende jaren een werksessie en een innovatielab organiseren. Diverse partijen gaan in co-creatie aan de slag met nieuwe concepten. Op basis van de uitkomsten uit de werkateliers en best practices volgen pilots. De concepten die in die pilots hun waarde bewijzen kunnen uiteindelijk overal in het land worden gebruikt. Het is voor iedereen, zowel overheden, bouwbedrijven, ingenieursbureaus als kennisinstellingen, mogelijk om deel te nemen en zo invloed uit te oefenen op het innovatieprogramma. 

Meedoen aan stroomversnelling bruggen?

Wil je als opdrachtgever een casus indienen voor een werkatelier, of wil je deelnemen aan ateliers, neem dan contact op met Reinier Trommel, secretaris van het Infra Innovatie Netwerk: Infra.innovatie@crow.nl