Test header

Terugblik Smart Mobility tournee naar de Intertraffic

Er was grote belangstelling voor onze Smart Mobility tournee naar de Intertrafffic op woensdag 21 maart 2018. Volle bak in de zaal en enthousiaste deelname aan de tour over de beursvloer.

Lindy Molenkamp, lid van het WOW-bestuur en hoofd provincie Overijssel opende de dag en gaf het belang en de kansen van Smart Mobility aan. Daarna was het woord aan Frans op de Beek, inmiddels met pensioen maar nog steeds een inspirator voor iedereen op dit gebied. 

Smart Mobility in vogelvlucht

Frans ging in vogelvlucht door de begrippen van Smart Mobility heen: connected, coöperatief en automatisch. Steeds met voorbeelden die ook op de beursvloer te bewonderen waren.

De eerdere WOW-bijeenkomsten over Smart Mobility waren ook de reden voor deze bijeenkomst op de Intertraffic. Er is veel behoefte aan kennisdeling, bij elkaar brengen van markt en overheid, kunnen laten zien wat er al kan qua diensten, qua systemen en wat de status is. Op de Intertraffic konden we dit mooi combineren met lezingen, beursvloerbezoek en demonstraties.

- Ariea Vermeulen, programmamanager Weg, Platform WOW

Vier presentaties

Daarna kregen we een viertal korte presentaties over specifieke onderwerpen, die grotendeels nu al kunnen worden toegepast:

  1. Slimme verkeerslichten. Patrick van Norden van MRDH gaf ons inzicht in de nieuwe generatie verkeerslichten, de i-VRI’s. Deze bieden ons kansen om beleidsdoelen te halen, maar daar staat nu nog een prijskaartje tegenover. Een belangrijke oproep die hij deed dat het alleen werkt als we kennis en kunde onder wegbeheerders delen en landelijke zaken landelijk borgen. Doorzetten en in dialoog gaan met de juiste stakeholders en wegbeheerders om je heen is nodig.
  2. Benny Nieswaag van RWS bekeek vervolgens de sector vanuit verschillende invalshoeken en gaf aan hoe intelligente infra in beweging is gekomen. De GWW-sector kan meerwaarde ontwikkelen op belangrijke transitievraagstukken rondom ICT, duurzaamheid en circulariteit. Daar moet echter nog wel wat voor veranderen. Dit kan stapsgewijs op verschillende niveaus.
  3. I-Centrale. Andre Loos van de provincie Noord-Holland nam ons mee in het initiatief van de i-Centrale. Op een kaartje gaf hij aan dat er nu al meer dan 150 centrales in Nederland zijn, elk met een levenscyclus van 7-8 jaar, hoge exploitatiekosten en meestal verantwoordelijk voor een beperkt stukje netwerk. Dat kan slimmer door te combineren en te integreren, in de diverse domeinen (Verkeersmanagement, Parkeerbeheer, Tunnels, Stadstoezicht en –beheer, Crowdmanagement / Cameratoezicht / Bruggen en sluizen), met meer organisaties en mogelijk niet door het zelf te doen maar door de markt: as a service. Dit kan resulteren in een beter functionerend netwerk, betere dienstverlening, lagere kosten en nieuwe business voor private partijen.
  4. Lieke Berghout van Bereik! nam ons allereerst mee in het belang van samenwerking. Dat deed ze door een kaartje te tonen van eerst alleen de provinciale wegen, waarop je goed kon zien dat je van A niet naar B kunt. Daarna aangevuld met snelwegen en tot slot stadsroutes. Lieke ging vooral in op de nieuwe rol van data. Van alle data bij de wegbeheerder naar nieuwe databronnen en nieuwe communicatielijnen. De nieuwe data levert ook kansen voor procesverbeteringen en als verkeersvoorspeller, maar komt wel vaak op andere manieren bij de weggebruikers.

Dank voor de oppertunity om het een en ander te vertellen. Ik vond het een geweldig goed georganiseerde meeting en trip met een leuk publiek.

- André Loos

Hoe overtuig je wethouders van het belang van Smart Mobility?

De ochtend werd afgesloten met een debat onder leiding van Lindy Molenkamp. Op deze gemeentelijke verkiezingsdag ging het erover hoe je de nieuwe wethouders overtuigt van het belang van Smart Mobility en wat je hen kunt of moet meegeven. Dit aan de hand van vragen en stellingen zoals: “Elke nieuwe verkeersregelinstallatie moet een iVri zijn” en “Elke gemeente heeft eigen dataspecialisten”.

Bij de levendige discussie kwamen tips naar voren zoals:

  • werk samen met buurgemeenten;
  • laat ze zien wat er kan;
  • denk vooral multimodaal: geef niet altijd de auto voorrang, maar denk ook aan de fiets en voetgangers. 

Tournee

De tournee (pdf) over de beursvloer liet ons nog meer toepassingen zien van SmartwayZ.NL (een innovatief mobiliteitsprogramma) tot DriveCare (prevents the driver of any vehicle from using their cell phone while driving). En van autonoom rijdende shuttles tot hoe een glasvezelkabel langs de weg kan werken als sensor om te weten hoeveel verkeer van welk type met welke snelheid ergens rijdt. 

Veel belangstelling voor WOW-tournee naar Intertraffic

 André Loos legt aan de wegbeheerders uit wat de geïntegreerde bediencentrale iCentrale kan betekenen voor gemeenten en provincies: betere service, lagere kosten.