Terugblik Netwerkevent Infra-Innovatie Netwerk

Deze terugblik start met een impressie van de dag door Mark Beltman, Next-WOW-bestuurslid. In de nieuwsbrief van juli vind je meer informatie over Next-WOW (jongerenbestuur) dat 27 juni van start gaat.

Een aanzienlijk aantal handen blijft omlaag wanneer Fries Heinis, algemeen directeur van Bouwend Nederland, vraagt wie er innovatief is. Het is duidelijk, niet iedereen is innovatief maar iedereen in deze zaal heeft wel met innovatie te maken. Innovatie die noodzakelijk is om het beheer van infrastructuur duurzaam, klimaatbestendig, veilig en efficiënt te maken. Niet iedereen is innovatief, goede ideeën zijn er desondanks in overvloede. Ideeën die, zo blijkt, toch veelal moeite hebben hun weg te vinden naar structurele implementatie. Juist dat is waar dit netwerkevenement zijn waarde bewijst.

Samenwerking voor een innovatieve toekomst

Samenwerking is het sleutelwoord naar een betere toekomst, stemt de zaal overtuigend in. Het klinkt misschien zo open als een deur kan zijn, maar zolang innovaties nog stuiten op ogenschijnlijk onnodige hordes, blijven dit soort evenementen onverminderd belangrijk. Dat blijkt ook wel uit het grote aantal deelnemers deze middag. Toch, zo geeft Lindy Molenkamp (Directeur Eenheid Wegen & Kanalen bij Provincie Overijssel) toe, is netwerken maar het begin en enkel succesvol wanneer het ook tot concrete samenwerking leidt. Zij roept de deelnemers daarom op om nog voor de zomervakantie een samenwerking te starten met een van de aanwezige personen. De verbindingen zijn gelegd, nu is het aan de deelnemers om de samenwerking te zoeken.

Ik kan niet anders dan hopen en geloven dat deze middag de kansrijke ontwikkelingen weer een stapje dichterbij hun eindgebruiker hebben geholpen.

Primeur

Lindy Molenkamp vraagt Anne Koudstaal en Simon Jorritsma van KWS naar voren. Samen met hen en de gemeente Zwolle wil de provincie het plastic afvalprobleem aanpakken, door een primeur met gerecycled plastic toe te passen: de plastic road. Na de zomer van 2018 zal de provincie twee wegen, waaronder een fietspad aanleggen.

Hoe kijken young professionals naar innovatie?

De drang naar innovatie en een overvloed aan frisse ideeën merk ik ook onder studenten en young professionals. Tegelijkertijd merk ik dat het voor deze groep een grote uitdaging is om zich wegwijs te maken binnen de beheerwereld. Een wereld waarin niet iedereen zich innovator voelt, maar elke schakel wel bepalend is voor het succes van kansrijke ideeën. Een wereld waar vele belangen en partijen een rol spelen en de risico’s veelal groot zijn. Dat is waar ik hoop dat we met het Next-WOW-bestuur het verschil kunnen gaan maken. Door de verbindende schakel te zijn tussen de frisse ideeën van de young professional en de behoeften van de beheerderswereld.

Tot zover de impressie van Mark.

De gemeenschap mee laten denken

Otto Schepers vertelt over het innovatieprogramma waarmee Witteveen + Bos de gemeenschap handreikingen doet om verder te komen met innovatie. Dit programma, gebaseerd op de VN Development Goals, omvat vele projecten. In het project A58inbeeld.nl is de gemeenschap bijvoorbeeld gevraagd mee te kijken naar de wegenkaart. Feedback ervan is in de database opgenomen, door specialisten beoordeeld en teruggekoppeld op de website. Binnen het programma zijn tal van vergelijkbare projecten waarbij de burger mee kan denken over innovatie. Bekijk hier de presentatie (pdf).

Themabijeenkomsten

Na het plenaire gedeelte verdeelt de groep zich over vier deelbijeenkomsten.

Beton

Na een inleiding door Wim Kramer van het Betonhuis (pdf) waarin hij al ingang op vier innovaties werden nog vier pitches gehouden.

White Topping door Ronald Diele van Schagen Infra. Het White Topping-principe houdt in dat je de gedegenereerde asfaltdeklaag vervangt door een dunne laag beton. Hierdoor wordt materiaal bespaard en is het duurzamer. Reduton door Berry Mullink van Van de Bosch Beton.

Reduton is cementloos beton met geopolymeren. Aangezien cement voor veel CO2-uitstoot zorgt, vindt hiermee dus een behoorlijke CO2-reductie plaats. Door toepassing van de geopolymeren is de eindsterkte hoger en de levensduur langer. Het product is ook recyclebaar. Er is nog geen certificaat, van KIWA verwachten ze dit jaar een garantiecertificaat.

Beton met doek van Ten Cate – Reef Infra. Hier zijn twee bestaande producten (beton en wapeningscomposiet) gecombineerd om zo een krachtiger product te maken. De constructie wordt stijver door een aanhechting te genereren, waardoor de treksterkte wordt gemobiliseerd. In Overijssel is deze gewapende bermverharding aangebracht, normaal gesproken van 18-20 centimeter dik. Nu de helft zo dik, met 100% meer stijfheid en 50% CO2-reductie.

Self Healing concrete van Basilisk door Henk Jonkers. Beton vertoont vaak scheuren. Daarom heeft Basilik een mechanisme ingebouwd dat actief wordt bij scheurvorming. Daarvoor hebben ze bacteriën gevonden die als zelfherstelmiddel fungeren. Er worden sporen van bacteriën meegemengd met het beton. Het is ook toepasbaar bij scheuren in bestaand beton. Er is wel water nodig om de sporen te activeren. In het beton is minder bewapening nodig omdat Basilik de scheuren kanmanagen.

Slim meten en inspecteren

Stef van der Zee (Provincie Overijssel) opent deze sessie en vertelt over het toezicht op ontbossing in de provincie, waarbij data van de Copernicus satelliet uit de ruimte wordt gebruikt. Deze aanpak is SLIM ingericht, dat wil zeggen: Snel, Laagdrempelig, Intelligent en Meetbaar. Een idee uit de zaal om het slim inspecteren nog innovatiever te maken: koppel deze data aan het bomenregister en je weet direct de condities van de bomen die je inspecteert. Bekijk hier de presentatie (pdf).

Daarna is het tijd voor vier pitches. De pitch van Wegdekmeten gaat over het inspecteren van het wegdek met een camera geïnstalleerd voorop de auto. Het voordeel van deze nieuwe machine is dat de auto gewoon met het verkeer in de provincie mee kan rijden. Met de machine kunnen opdrachtgevers inspelen op de vergrijzing, waarbij ouderen in het verkeer meer behoefte hebben aan wegmarkering met een hoge reflectie dan jongeren. De machine meet aanwezige en ontbrekende reflectie.

De onderwaterdrone van Antea Group (filmpje) is een goed alternatief voor de inzet van duikers. De drone kan tot voor kort onbereikbare gebieden komen en er is slechts een persoon nodig, voor de besturing. De mogelijkheden zijn eindeloos: van het meten van dieptes en vloeistoffen tot het installeren van een robotarm voor het nemen van monsters. Een uitdaging is het meten in troebel water, wat vooral in West-Nederland voorkomt.

Heijmans houdt een pitch over Weginspecteren 2.0, een geïntegreerd systeem dat laat zien dat vraag (gebruikers) en aanbod (Heijmans) in de wegenbouw steeds dichter bij elkaar komen. Heijmans is momenteel bezig met dataopbouw vanuit projecten. Een inzicht vanuit de zaal: de Aspari-groep is hier ook mee bezig en denkt na over de uniformiteit van data.

Andreas Hartmann van Universiteit Twente vertelt over een nieuw monitoringssysteem om lokale schades aan kunstwerken te detecteren. Het systeem met 32 sensoren is getest tijdens een pilot op een brug. Het team is op zoek naar meer locaties, bruggen die gesloopt gaan worden, om het systeem op toe te passen.

Circulaire infra

Henny ter Huerne (Universiteit Twente) en Cor Luijten (Gemeente Rotterdam) vertellen over verschillende methoden die je kunt gebruiken om circulariteit toe te passen en geven daarbij voorbeelden. De boodschap is duidelijk: we moeten duurzaam omgaan met elkaar en de wereld. Nu richten organisaties zich vooral op correctiemaatregelen, het doel is preventie op het gebied van klimaat en CO2-uitstoot. Henny noemt de Earth Over Shoot Day – de eerste dag van het jaar waarin we zoveel energiebronnen hebben gebruikt zodat we een jaar nodig hebben om de vervuiling te verwerken – en andere perspectieven om bij circulariteit stil te staan (zoals de Donut theorie van Kate Raworth en de Circulariteitstheorie van Thomas Rau). Henny vertelt ook over de nieuwe transitieagenda van de provincie Overijssel, waarin doelen en gezamenlijke middelen zijn uitgewerkt. Bekijk hier de presentatie (pdf).

Cor Luijten (Gemeente Rotterdam) vertelt over projecten van Rotterdam Circulair waarbij een speciale aanpak is gekozen om met modulariteit de levensduur van onderdelen te verlengen en hergebruik en recyclen van materialen mogelijk te maken. Zo zijn in het verleden onderdelen van de Van Brienenoordbrug opnieuw gebruikt bij twee nieuwe bruggen. Cor legt uit dat je niet overal op in kan gaan met betrekking tot circulariteit, maar dat je met elkaar moet kijken wat mogelijk is. Hij noemt als voorbeeld RotterZwam, een initiatief waarbij verschillende startups in het gebouw van het oude Tropicana-zwembad samenwerken in het (her)gebruik van grondstoffen. De gemeente zoekt naar marktpartijen die willen aansluiten bij een aantal workshops met betrekking tot circulariteit en circulair ontwerpen. Bekijk hier de presentatie (pdf).

Fiets

In deze bijeenkomst pitchten een vijftal marktpartijen over hun innovaties met betrekking tot fietsinfra.

Eco-Dynamisch Fietspad van Sweco. Een samenwerking van Duitse en Nederlandse ondernemers en kennisinstellingen bouwden aan dit eerste biocomposieten fietspad in Nederland, aan de Dordsestraat in Emmen. De initiatiefnemers verwachten dat meer proeftrajecten volgen. De benodigde kennis hiervoor is in de regio aanwezig. Zo zijn er toepassingsmogelijkheden voor fly-overs, fietsbruggen en bijvoorbeeld fietspassages in drassige natuurgebieden. In de nabijheid van het traject staan ook enkele voorbeelden van biocomposieten lantaarnpalen op basis van ecodynamische verlichting.

De Bikescout van Heijmans helpt fietsers veilig over te steken. In tegenstelling tot soortgelijke producten volgt dit intelligente systeem continu de snelheid en afstand van naderende fietsers. Met die informatie berekent het systeem de aankomsttijd en waarschuwt de automobilist voor de naderende fietser(s). Dat waarschuwen gebeurt via LED-indicatie in het wegdek.

VR-fietspad “CycleSpex” van ‘The Urban Future’. Het Urban Intelligence team van NHTV Academie voor Stedenbouw, Logistiek en Mobiliteit heeft samen met NHTV-opleiding ‘International Game Architecture and Design’ en Atlantis Games BV een VR-simulator voor fietsen ontwikkeld van ‘proven concept’ tot ‘award winning concept’ in Europa in 2017. Een experimenteel ontwerp gebaseerd op VR technologie om kennis en ontwerpvragen rondom kwetsbare verkeersdeelnemers en de gebouwde omgeving te beantwoorden. Een nieuwe manier om potentiële eindgebruikers (fietsers) te betrekken bij allerlei vraagstukken.

ITS-techniek in relatie tot fietsveiligheid (Sysconnect). Lees het artikel van Verkeersnet.nl over de innovatie of kijk op de website van Sysconnect.

Stabilizer van ecoDynamic. Stabilizer is een gebonden verharding, gemaakt van 100% natuurlijke materialen, verkrijgbaar in diverse kleuren. De samenstelling van het steenmengsel en een 100% natuurlijk bindmiddel zorgt voor een stabiele verharding met unieke eigenschappen. Stabilizer verharding is uitstekend geschikt voor onder andere wandelpaden, fietspaden, pleinen, boomspiegels en parkeerplaatsen.

Naast de vier bijeenkomsten was er een innovatiemarkt waarop de volgende partijen infra gerelateerde innovaties presenteerden: De Wegenscanners, ByTheWay, Schagen, Reef, Van de Bosch Beton, Antea Group, Wegdekmeten, Brem, Traffic2000, InspectDirect, Sysconnect, Sweco, Heijmans, The Urban Future, ecoDynamic, Van Mannekus en Strukton/Sensar.