Presentaties en terugblikken workshops landelijke WOW-dag 2017

Op donderdag 5 oktober vond de landelijke WOW-dag plaats in de Doelen in Rotterdam. Lees het verslag. Hieronder kun je de presentaties downloaden.

Presentaties workshops ronde 1

A1. Assetmanagement - aanleiding, ontwikkelstappen en ervaringen bij het visualiseren van risico’s 
Presentatie Súdwest-Fryslân (pdf) 
Presentatie gemeente Nijmegen (pdf)
A2. De rol van een materialenpaspoort in assetmanagement voor een circulaire economie (pdf)
- Highlights per discussiegroep
Presentatie Rijkswaterstaat en Provincie Noord-Holland (pdf)

A3. Hoe help je overbelading jouw areaal uit?
Presentatie gemeente Zoetermeer en provincie Overijssel (pdf)

A4. Infravation: innovaties op weg naar toepassing in weg- en bruginfrastructuur
Overzicht (pdf)
Presentatie Baetens-Bochove (pdf)
Presentatie Biorepavation (pdf)
Presentatie SUREbridge (pdf)
A5. Duurzame mobiliteit - integraal werken aan klimaatbeleid, luchtkwaliteit en goed mobiliteitsbeleid
Presentatie Rijkswaterstaat (pdf)
- Presentatie Utrecht (pdf)
A6. Op weg naar een Asfalt-Impuls! 
Presentatie provincie Overijssel en Rijkswaterstaat (pdf)
A7. Bereik de nieuwe generatie weg- en waterbeheerders 
Presentatie Platform WOW (pdf)
A8. Projectcontrol versus concerncontrol
Presentatie Rijkswaterstaat en provincie Noord-Holland (pdf)
A9. Voordelen en consequenties van risicobeheersing in een UAV-GC project
Presentatie Dunea (pdf)
A10. Smart Mobility in vogelvlucht 
Presentatie provincie Noord-Holland (pdf)
A11. Blauwe golf verbindend - Van experimentele speeltuin tot value added services
Presentatie Rijkswaterstaat (pdf)
Video (youtube)

A12. Collegetour Duurzaamheid en innovatie - Eric Diepstraten
- Terugblik op het gesprek met Eric Diepstraten

Presentaties workshops ronde 2

B1. Oogverbindend - visuele weergave drone inspectie binnenzijde Balgstuw Ramspol
Presentatie Oranje adviseurs en MvG Infra Consult (pdf)
- Video Balgstuw Ramspol VR-inspectie (youtube)
B2. Innovatieve onderhoudscontracten in Haarlem, Noord-Holland
Presentatie gemeente Haarlem en provincie Noord-Holland (pdf)
Videoplayback Heijmans (youtube)
B3. Agressie en geweld tegen medewerkers 
Presentatie waterschap Rivierenland en waterschap Hollandse Delta (pdf)
B4. Smart Shipping
Presentatie Rijkswaterstaat (pdf)
- Video Sneak Preview Frank van der Meer (youtube)
B5. Innovaties en aanbesteden - hoe haal je innovaties uit de markt
Presentatie Energietransitie Fietsverbinding Vlietpolderplein (pdf)
Presentatie Boekelosebrug (pdf)
B6. Een frisse blik op samenwerking tussen OG-ON
Presentatie Platform WOW (pdf)
B7. Zelfrijdende auto’s zijn de toekomst, maar hoe moeten de wegen daarvoor ingericht worden?
Presentatie provincie Noord-Holland (pdf)
Video Hack the road interviews (youtube)
B8. Omgevingswet; worstelingen in de praktijk
- Presentatie Rijkswaterstaat (pdf)
B9. RiverGuide – Routeplanning voor de vaarweggebruiker
- Presentatie Rijkswaterstaat (pdf)
B10. Wendbaar vakmanschap
- Presentatie CIV Water (pdf)
B11. Veiligheid bediening kunstwerken
- Presentatie provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat (pdf)
B12. Collegetour Smart Mobility
- Terugblik op het gesprek met Chris de Vries

Presentaties workshops ronde 3

​C1. Hoe pak ik assetmanagement op in mijn organisatie en neem ik mijn bestuur mee?
- Presentatie Provincie Gelderland (pdf)
- Presentatie Hoogheemraadschap van Rijnland (pdf)
C2. CUR-Aanbeveling over het optimaal benutten van de levensduur van bestaande bruggen
Presentatie Gemeente Rotterdam (pdf)
C3. A la Lego Bouwen
- Presentatie Provincie Noord-Holland (pdf)
C4. Stedelijk Verkeersmanagement - van data tot daadkracht
- Presentatie Gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat (pdf)
C5. Het juiste voertuig voor de juiste weg (Beleid zwaar transport)
- Presentatie RDW (pdf)
C6. Circulaire Droom in Uitvoering 
- Presentatie provincie Overijssel (pdf)
- Video Roelofs De Parken Final windows (youtube)
C7. Drones: wat kunnen we ermee in (vaar)weg en waterbeheer?
- Presentatie Rijkswaterstaat (pdf)
C8. Omgevingswet; relatiemanagement hoe doe je dat?
- Presentatie Rijkswaterstaat (pdf)
- videoplayback (Youtube)
C9. Samen aanbesteden
- Presentatie Gemeente Zoetermeer (pdf)
- Presentatie Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam (pdf)
C10. Smart mobility versneller: testen met slimme camera's
- Presentatie Rijkswaterstaat VWM (pdf)
C11. Collegetour Samenwerken
- Terugblik op het gesprek met Kees Vonk

Bijeenkomst

Documenten