Terugblik gladheidbijeenkomst Utrecht

Op 25 juni kwamen ruim twintig gladheidbestrijders uit Utrecht bij elkaar om kennis te delen over gladheidbestrijding. Dan Bekker, voorzitter van WOW Utrecht, opende de bijeenkomst. Ter inspiratie bracht Nanning Bulthuis een verhaal over samenwerken bij gladheidbestrijding in Overijssel: eenvoudig begonnen, maar ondertussen een zeer uitgebreide samenwerking. Deze samenwerking in Overijssel is een mooi samenspel van de provincie met gemeenten en Rijkswaterstaat. Zij waren ook de terechte winnaar van de allereerste WOW-prijs in 2010.

Vervolgens presenteerde Philip ter Laak van de gemeente Utrecht het nieuwe contract van de gemeente Utrecht waarin nagenoeg de gehele gladheidbestrijding is uitbesteed. Het bleek dat iedereen zijn eigen afwegingen maakt in wat wel en niet uit te besteden. Tijdens de discussie werd verder gepraat over waar al samenwerking plaatsvindt en waar nog samenwerking mogelijk is. Directe winst werd al gehaald doordat in het vervolg een tweetal gemeentes direct door de verkeercentrale worden gebeld als er wordt uitgerukt.  Als vervolg op deze bijeenkomst gaan we na de vakanties aan de slag met gezamenlijke communicatie.