Terugblik Excursie Marker Wadden (YPN en Jong HHNK)

Op vrijdag 4 mei organiseerden het Young Professional Network van Platform WOW en Jong Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een bijeenkomst voor haar leden om kennis te maken met het unieke project Marker Wadden. De Marker Wadden worden aangelegd om de ecologie te verbeteren door slib in te vangen en zachte oevers te maken in het Markermeer. De eilanden van ongeveer 500 hectare, met een haven voor de recreant, worden door Rijkswaterstaat, de provincie Flevoland en Natuurmonumenten samen in drie jaar tijd ontwikkeld en uitgevoerd.

De dag werd gestart met een stadswandeling door Enkhuizen, waarbij werd stilgestaan aan het rijke verleden van Enkhuizen en haar band met het water; door de gunstige ligging aan de voormalige Zuiderzee was het een welvarende stad die met de VOC veel handel met het verre oosten ondernam. Gedurende de stadswandeling hadden de jongeren van het YPN en Jong HHNK de gelegenheid om ook elkaar te leren kennen.

 

Tegen de middag ging men aan boord van de Rijkswaterstaat 1, het voormalige directievaartuig van ing. Cornelis Lely. Aan boord gaf de RWS-programmamanager van de Marker Wadden, Ben Viveen, toelichting over het project. De Marker Wadden is een archipel van 500 hectare aan natuureilanden. Marker Wadden zorgt ervoor dat de natuur in het gebied weer opleeft. Hier ontstaat een natuurparadijs voor vogels, vissen en mensen. Met de aanleg van de Afsluitdijk en later de Houtribdijk, is het Markermeer helemaal omringd met dammen en dijken. Daarom zijn de natuurlijke oevers en ondieptes verdwenen en raakt de natuurlijke

 

balans verstoord. Het bodemleven is dan ook praktisch verdwenen. Vissen en schelpdieren zijn schaars geworden, een ramp voor de trekvogels. De eilanden die op dit moment worden aangelegd bestaan uit natuurlijke oevers, gemaakt van zand, klei en slib uit het Markermeer.Interessant daaraan waren vooral de kansen en risico’s die voorkomen uit een niet alledaags project en hoe deze gezamenlijk zijn overkomen.

De Jongeren kregen de kans om voet te zetten op het nieuwste stuk Nederland. Doordat dit momenteel nog een bouwterrein is, zijn de Marker Wadden normaliter niet openbaar toegankelijk. Na een toelichting van de projectmanager was er de gelegenheid om over het grootste eiland te lopen, alvorens de boot weer terug naar de haven van Enkhuizen voer om de dag af te sluiten met een netwerkborrel.

Kijk hier voor meer informatie over het project.

 

Bijeenkomst