Terugblik Bruggenontbijt in Rotterdam: van intentie naar echt doen

Op dinsdagmorgen 24 september vond bij de gemeente Rotterdam het vijfde bruggenontbijt plaats op initiatief van De Bruggenstichting, de gemeente Rotterdam en Platform WOW. Na de ontbijtsessies in Den Haag, ‘s-Hertogenbosch, Zwolle en Amsterdam, stond dit keer de vraag centraal:

Hoe kunnen we van intentie echt naar doen?

Brug open RotterdamDoor het wij-zij denken los te laten, stelde dagvoorzitter Maurice van Rooijen aan de hand van de veelbesproken speech door Greta Thunberg bij de Verenigde Naties. Hoewel de speech raakt, is de uitspraak "The eyes of all future generations are upon you” exemplarisch van hoe vaak naar problematiek gekeken wordt. Wij tegenover zij. Als we goede ideeën echt tot uitvoer willen brengen, is het essentieel dat we daar niet in blijven hangen als infrasector, lichtte hij toe.

Instandhoudingsstrategie en ontknooppunten V&R-opgave

De gemeente Rotterdam deelde de eigen aanpak van assetmanagement in de bijdragen van assetmanager Mozafar Said over de Beheer- en instandhoudingsstrategie en de gezamenlijke ontknooppunten van de V&R-opgave door John Laarse (projectleider IBR) en Howard de Bruin (objectbeheerder SB). 

Triple Helix model en LivingLabs

Annemarij Kooistra van het programmateam bruggen en kademuren van gemeente Amsterdam vertelde over de voortgang tot nu toe, het Triple Helix model en de vier op te zetten LivingLabs:

  • Monitoring en Sensoring
  • Levensduurverlenging
  • Vernieuwing
  • Toetsing

Wil je meer weten over het LivingLab Monitoring en Sensoring? Of heb je hierover kennis te brengen? Op 14 oktober organiseert Gemeente Amsterdam samen met Amsterdam Metropolitan Institute (AMS) het eerste LivingLab op het Marineterrein in Amsterdam. Hiervoor aanmelden kan bij c.peet@amsterdam.nl.

Het gaat niet snel genoeg: hoe gaan we echt beginnen?

Barbara den Daas van Rijkswaterstaat gaf aan dat de aanpak van de V&R-opgave nog niet snel genoeg gaat en koos ervoor om het gesprek op gang te brengen over de vraag: hoe wil jij de V&R-opgave verder gaan ontwikkelen? Door alle deelnemers over hun eigen ideeën te laten praten met iemand te laten praten die ze niet kenden, ontstond er een razendsnelle uitwisseling met als resultaat de volgende deelonderwerpen:

  • fysieke ruimte
  • digitale ervaring
  • proces
  • dienst
  • fysiek object

Voel jij je aangesproken en heb je kennis van een van deze deelonderwerpen? Meld je aan bij Barbara den Daas barbara.den.daas@rws.nl.

De bijeenkomst eindigde met een dankwoord aan innovatiestrateeg Maurice van Rooijen, die het Bruggenontbijt voor de Bruggenstichting en Platform WOW heeft aangezwengeld en opgezet. Deze serie van vijf ontbijten heeft flink bijgedragen aan het besef dat beheerders de uitdagingen binnen de V&R-opgave met elkaar moeten delen om ze verder te kunnen brengen.

Grote opkomst Bruggenontbijt Rotterdam