Keizersgracht in Amsterdam

Terugblik Bruggenontbijt Amsterdam

Op donderdagmorgen 4 juli vond in de Zuiderkerk in Amsterdam het bruggenontbijt plaats met als centraal vraagstuk: Hoe kunnen we samen een programmatische en integrale aanpak voor de vervangings- en renovatieopgave in Nederland vormgeven?

Het antwoord dat bij het bruggenontbijt in Amsterdam naar voren kwam is dat dit veelal om motivatie vanuit de opdrachtgever vraagt. Onderwerpen die daarbij een rol spelen:

  • intensiteit van de samenwerking
  • scope en de uitvoering
  • inkoop en aanbesteding
  • kennisuitwisseling, kennisborging en innovatie

Lees hierover meer in deze samenvatting en oproep van dagvoorzitter Maurice van Rooijen.

Aan de grote opkomst en de diversiteit van de partijen die aanwezig waren, zal het in ieder geval niet liggen.

Annemarij Kooistra, programmamanager bruggen en kademuren van gemeente Amsterdam, gaf deze presentatie over de bruggenopgaaf, de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de stad. Uit de zaal kwam het verzoek om de presentatie in een breder verband te delen, een duidelijk blijk van het feit dat kennisdeling en samenwerking onontbeerlijk is om deze opgave als Nederlandse beheerders bij de kop te pakken. 

Informatiemanagement

Volle bakVerder kwam naar voren dat we er samen met alle partners voor moeten zorgen dat we niet weer in dezelfde situatie terecht komen. Daarvoor zijn duurzame oplossingen nodig voor onder andere informatiemanagement. Hoe gaan we ervoor zorgen dat onze kennis en ervaring beklijft in het managen van onze assets? 

Bruggenfamilie

Jan van Asten van provincie Noord-Holland: 'Door bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn bereik ik nieuwe mensen om onze initiatieven te delen voor gezamenlijk opdrachtgeverschap. Het vormen van een bruggenfamilie. Zo kunnen we samen met onder andere de markt inspelen op dit enorme vraagstuk en werken aan een totaaloplossing.'

Duidelijk is dat we de komende decennia nog wel bezig zijn met de vervangings- en renovatie opgave. Er volgen dan ook nog meer bruggenontbijten, de eerstvolgende in Rotterdam. Daarnaast komen er thematische sessies èn het Young professionals kennisfestival op 20 september, waarbij de jongste generatie met het vraagstuk aan de slag gaat.

Videoverslag

 

Video voor de inwoners van Amsterdam

In deze video legt de gemeente Amsterdam aan haar eigen inwoners uit wat de vervangings- en renovatieopgave eigenlijk inhoudt. Laat mooi zien waar, ook in de rest van ons land, de aanleiding en noodzaak vandaan komt.

Foto's

Harm Telder, Bruggenstichting

 Discussies

 

Discussies

Maurice van Rooijen