Terugblik bijeenkomst gladheidbestrijding Gelderland

Op dinsdag 25 september kwamen 26 Gelderse wegbeheerders bij elkaar om te spreken over onderlinge samenwerking bij gladheidbestrijding. Een initiatief van de stadsregio Arnhem-Nijmegen, VCC Oost en WOW in samenwerking met gemeente Wijchen. Dit is een vervolg op een eerste bijeenkomst in maart van dit jaar. In de tussentijd zijn de nodige stappen gezet, zo is inmiddels met 17 Gelderse gemeenten een gezamenlijk zoutcontract op de markt gezet. Samantha Lammers van RID de Liemers gaf een toelichting daarop. Ze vertelde over de winst die deze samenwerking al heeft opgeleverd voor de wegbeheerders. Het resultaat is een kwaliteitverbetering in het aanbestedingsproces door de kennis te bundelen en de kennis van de provincie Gelderland mee te nemen. Daarnaast heeft het een tijdwinst opgeleverd, aangezien nu niet 17 wegbeheerders afzonderlijk de zoutinkoop hoeven te organiseren. Ook levert de samenwerking keiharde euro's op: een 20-30% aan kostenverlaging per wegbeheerder.

 Wychen1

Na Samantha kwam Dennis Vecht van Oranjewoud aan het woord. Dennis is jurist en plaatsvervangend rechter, hij nam de zaal mee in de juridische wereld van samenwerken. Wat moet je onderling organiseren als je op elkaars wegen strooit? Wat moet ik als wegbeheerder doen om schadeclaims te voorkomen? Een belangrijk deel van het antwoord is het opstellen van een goed beleidsplan en het vastleggen van de uitvoering daarvan. De derde spreker Fred Aalders van de gemeente Nijmegen sloot hier goed bij aan. Hij vertelde over de manier waarop Nijmegen haar beleid op het gebied van gladheidbestrijding concreet maakt. Fred riep op om tot elkaar te komen qua beleidvorming.

Wychen2

Na een korte pauze ging de groep uiteen in  twee delen. Per groep vertelde Mark Alblas van Meteoconsult over voors- en tegens van het delen van elkaars gladheidmeldsysteem. Hij gaf duidelijke voorbeelden waaruit duidelijk werd waar je als wegbeheerder op moet letten. Het leidde tot een goede discussie onder de wegbeheerders en zal ook na de bijeenkomst nog verder gevoerd gaan worden. De andere helft van de groep begon met de presentatie van Harry Jans en Jan van der Beek (Rijkswaterstaat en provincie Gelderland) over de wijze van uitbesteden van gladheidbestrijding. Daar waar Rijkswaterstaat (in samenwerking met provincie Overijssel) kiest voor een grootschaligere aanpak kiest de provincie Gelderland om te werken met micropercelen om zodoende het MKB meer ruimte te geven. Nanning Bulthuis van provincie Overijssel was ook aanwezig en deelde de ervaringen die zij op dit gebied hebben. Conclusie is dat de provinciale wegbeheerders de brug zijn tussen de rijksbeheerders en de gemeentelijke wegbeheerders. Samenwerking op maat is noodzakelijk.

Wychen3

Na een kopje koffie voegde de groep zich weer samen. Marc Eijbersen van het CROW vertelde vervolgens over de publicaties die het CROW heeft opgesteld met betrekking tot de samenwerking in gladheidbestrijding. Hij gaf aan dat de werkgroep goede voorbeelden heeft verzameld in het land waar ook de Gelderse wegbeheerders hun voordeel mee kunnen doen. Na de presentatie van Marc waren de wegbeheerders zelf aan zet. Op kaarten van de regio én daarbuiten legden de wegbeheerders ideeën vast om de samenwerking uit te breiden. Gesproken werd over het delen van routes, het gezamenlijk opstellen van beleid, het inkopen van materieel en het delen van zoutloodsen. Tijdens de welverdiende lunch praatten de wegbeheerders hier nog verder over door. De 'kerngroep Gladheidbestrijding' uit de regio bespreekt begin oktober de uitkomsten van deze dag om de vervolgstappen te concretiseren. De winter kan beginnen!

Bijeenkomst