Terugblik ASPARi-meettechnieken

Op donderdag 26 september organiseerden we de tweede dag over ASPARi-meettechnieken en hoe deze meettechnieken bijdragen aan het verbeteren van asfaltkwaliteit. Met de ASPARi-meettechnieken kunnen verwerkingsomstandigheden beter worden beheerst en dat levert een betere en meer constante asfaltkwaliteit op en een langere levensduur van de weg. Zo kunnen ook kosten en CO2 uitstoot worden bespaard! Opdrachtgevers deelden informatie over bijvoorbeeld de manier waarop je de uitvoeringskwaliteit kan betrekken in de uitvraag, hoe je uitvoeringsdata kunt interpreteren en hoe je data kunt vertalen naar bruikbare informatie. Onderdeel van het programma was een praktijkdemonstratie van de meettechnieken.

Wij organiseerden deze dag samen met ASPARi-Founders, Universiteit Twente, provincie Gelderland, gemeente Den Haag, gemeente Apeldoorn, gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat en het Infra-Innovatie Netwerk. 

Inhoudelijk verslag

Doelen van de ASPARi dag

Frank Bijleveld heette als dagvoorzitter iedereen welkom en zette de doelen van de dag nog eens helder neer:

  • informatie delen over ruim 10 jaar aan ASPARi-ervaringen
  • kennis uitwisselen tussen opdrachtgevers onderling en opdrachtgevers en opdrachtnemers

Asfalt-Impuls, Programma Aanpak Stikstof en duurzaamheid

De eerste spreker was Prof. Dr. Ir. André Dorée. Hij ging kort in op de afgelopen 12 jaar ASPARi, wat er bereikt is wierp een blik op de toekomst.

Er zijn in vijftien landen en vier continenten al proefprojecten gedaan. Op dit moment zijn echter met name van belang: het Asfalt-Impuls traject, met aantoonbaar duurzaam asfalt, en het Programma Aanpak Stikstof. De rol van de opdrachtgevers is hierbij belangrijk en hij verwacht dat duurzaamheid steeds meer geconcretiseerd zal worden, met bijvoorbeeld asfaltlabels. Dit zou het mogelijk maken dat mensen met minder inzicht in asfalt de wegen kunnen beoordelen. Ook noemt hij rolweerstand als ‘new kid on the block’ om rekening mee te houden.

De toekomst van ASPARi

Seirgei Miller van de universiteit Twente sprak over de toekomst van ASPARi, waarbij de variabiliteit en de levensduur, de vernieuwing van de PQI-methodiek, het HBO-onderwijs, kennisoverdracht, standaardisatie, simulatietools en levensduur voorspelling centraal staan.

Ervaringen met ASPARi

Hans Siedenburg van Roelofs deelde de ervaringen met de ASPARi PQI-methodiek vanuit het perspectief van de opdrachtnemer. De kern van zijn verhaal ging over kwaliteitsborging, gegevens die deelbaar zijn met de opdrachtgever, minder destructief onderzoek achteraf en een groter vertrouwen in de beoogde kwaliteit.

Ook Robbin Veenema van Rijkswaterstaat deelde zijn ervaringen met de ASPARi PQI-methodiek, maar dan als opdrachtgever. Hij sprak over validatie, monitoren en leren met ASPARi-data. Hij noemt hierbij als voorbeeld LAM (Levensduurvoorspellend Asfalt Model) van het Asfalt-Impuls. Robbin vindt dat er al grote stappen gemaakt zijn en dat, vooruitkijkend, gesteld kan worden dat de ASPARi PQI-methodiek als standaard toegepast moet worden bij projecten voor de optimalisatie van het aanleg proces.

Nieuwe contractvorm

Jordan van Scheers van de gemeente Rotterdam vertelde over een nieuwe contractvorm vanuit de werkgroep High Tech Low Cost. Jordan stelt hierbij een plan van aanpak voor: een standaard uitvraag creëren die voor iedereen past. De werkgroep High Tech Low Cost zoekt hier nog mensen voor. Heb je interesse om mee te denken? Neem dan contact met hem op.

Tijdens de lunch werd er een demonstratie gegeven vanuit ASPARi door de Dennis Makarov en Afshin Jamshidi en de asfaltploeg van Twentse Weg en Waterbouw. Het doel hiervan was om te tonen hoe de data over het asfalteren in real-time weergegeven kon worden.

Discussiëren over stellingen

Na de lunch konden de deelnemers kiezen tussen twee parallelsessies. Eén parallelsessie werd gegeven door Marco Oosterveld namens BAM Infra en de gemeente Den Haag. Hij bracht interessante stellingen naar voren.

  • Wil je het proces aanpassen aan de techniek of maatwerk op het BAM proces?
  • Wat doe je met de (grote hoeveelheid) data?
  • Wat wil je aanleveren aan de opdrachtgever? Risicovolle events? Alles? 

Bij de andere parallelsessie, ASPARi in Apeldoorn, vertelde Robert Rouwenhorst over hoe ASPARi is toegepast in een aantal projecten. De stellingen gingen over

  • Kwaliteitscontrole
  • ASPARi PQI-methodiek,
  • RAW en EMVI
  • De rol van opdrachtgever en aannemer