Data: iedereen moet wennen aan de impact

Op woensdag 10 mei vond in Zoetermeer de bijeenkomst 'Wat kunnen we met Data?' plaats. Dagvoorzitter Peter de Visser van de gemeente Zoetermeer trapte af met deze opening.

Img 3222Peter de Visser: 'iedereen moet wennen aan de impact van data'

Als stad die van oudsher erg gericht is op data, werkt de gemeente Zoetermeer aan een Nota Kapitaalgoederen. Met behulp van deze nota kan men door gebruik van data betere prognoses maken die het beheer van de openbare ruimte ten goede komen. Denk bijvoorbeeld aan het voorspellen wanneer wegen en kunstwerken vervangen moeten worden op basis van weginspecties, maar ook op basis van sociale en demografische data. Lees de hele opening van Peter de Visser (pdf).

Rutger Krans: ‘de onderhoudsvoorspeller’

Rutger Krans is specialistisch adviseur bij de Centrale Informatievoorziening (CIV) van Rijkswaterstaat. In zijn presentatie lichtte hij toe dat er binnen Rijkswaterstaat, maar ook binnen de andere overheden, veel kennis beschikbaar is en heel veel data! Zo komt tegenwoordig veel van de data uit slimme auto’s en dat neemt alleen maar toe.

Img 3223Door slim gebruik te maken van ‘big data analytics’ en de daarbij behorende statistiek is Rijkswaterstaat in staat om betere prognoses te maken voor het benodigde onderhoud. Zo kan een inschatting worden gemaakt wanneer een weg moet worden vervangen en vervolgens worden getoetst of deze inschatting ook juist was. Door deze ‘machine learning’ methoden toe te passen, worden inschattingen steeds verbeterd.

Rutger lichtte de werking van deze methode en een aantal interessante uitkomsten toe. Verder besprak hij welke samenwerkingsverbanden er al op het gebied van asfalt bestaan. Heb je interesse om samen te werken, of heb je vragen, neem dan contact op via rutger.krans@rws.nl.

Presentatie Rutger Krans (pdf)

Dennis Ramondt: ‘Wat kunnen we met de data van nu en hoe kunnen we daarin samenwerken?’

Dennis Ramondt is data-architect bij het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS), een organisatie die al ruim 100 jaar met het verwerken van data bezig is.

Img 20170510 132343Het CBS gebruikt een aantal bronnen voor hun data: registers, interviews en vragenlijsten. Alle data is open data, dus iedereen kan van data gebruik maken. Sinds 1995 is de data ook beschikbaar via het internet en sinds 2010 ontsloten via een app. CBS is op dit moment druk bezig om de vertaalslag te maken tussen de statistiek (en bijbehorend jargon) en de afnemer. Via www.cbs.nl is de data op diverse manieren ontsloten: via tabellen (stat data), grafieken en portalen met de open data.

Via de portalen is alle data relatief ruw (maar nog altijd geaggregeerd) verkrijgbaar. Het CBS heeft handige Excel-tools beschikbaar waarmee de data ‘live’ opgehaald kan worden. Zo kan een afnemer zijn data over een bepaald onderwerp altijd actueel houden. Hiervoor zijn handleidingen beschikbaar.

Mocht het niet lukken om de juiste data te vinden dan kan altijd contact opgenomen worden met de infoservice van het CBS.

Naast de standaard mogelijkheden zoals hierboven benoemd is ook nog het Nationaal Georegister door het CBS opgesteld. Hier zijn zogenaamde ‘vierkantstatistieken’ terug te vinden voor vierkanten van 50x50 km of 100x100 km. Voor gemeenten is dit aggregatieniveau mogelijk te groot en is meer detail in de data gewenst. Voor CBS is privacy echter erg belangrijk. Om die reden is alle data van het CBS geaggregeerd. In de toekomst kan wellicht ruwere data ontsloten worden, mits de privacy ten allen tijde gewaarborgd blijft.

Bekijk de presentatie (pdf) van Dennis.

Dennis (en het CBS) staat open voor samenwerking en suggesties over de data. Neem gerust contact met hem op om dit te bespreken! Email: d.ramondt@cbs.nl

Workshop 2: Hans Nouwens ‘wat komt er op ons af als de groei van sensoren doorgaat zoals verwacht?’

Hans Nouwens is werkzaam bij Geonovum, een organisatie die geo-informatie toegankelijk maakt. Hij vertelde over de digitale revolutie die heeft plaatsgevonden en nog steeds bezig is (de digitale disruptie). In 2015 waren 10 miljard apparaten aangesloten op internet, in 2020 zullen er 24 miljard zijn.

Hans NouwensVerder leven we in een maatschappij waarin heel veel met sensoren wordt gedaan. Denk aan de smartphone waarin sensoren zitten waarmee je je hartslag kunt meten of de luchtkwaliteit (met een hulpstuk) kunt bepalen. 

De toekomst van nieuwe mobiliteit vraagt om vernieuwende oplossingen. In 2050 leeft 75% van de wereldbevolking in de stad (disruptie in de stad). Dit vraagt om een andere indeling van de stad, omdat hiermee ook een toename van verkeer zal plaatsvinden. Ook zal bijvoorbeeld in 2025 80% van de pakketjes onbemand bezorg worden, hoe gaan we dat regelen als die drones allemaal door de lucht vliegen? Dit vraagt om een smart city strategie!

Zo is door Hans een living lab opgestart. Een goed voorbeeld van toepassing hiervan is de gemeente Nijmegen waar door burgerparticipatie (burgers kregen sensoren) inzicht is gekregen in de luchtkwaliteit van de stad.

Hans Nouwens houdt zich ook bezig met slimme lantaarnpalen (‘the humble lamppost’) als onderdeel van de infrastructuur. Zo kun je aan lantaarnpalen diverse sensoren koppelen, zoals bijvoorbeeld weersensoren en co2-sensoren of bijvoorbeeld cctv-camera’s. De lantaarnpalen worden vervolgens op een netwerk aangesloten waar de data kan worden verzameld. Hierbij is standaardisatie een belangrijk aandachtspunt. Als knelpunt bij gemeentes wordt benoemd dat alle budgetten vaak in potjes verdeeld zijn en de lantaarnpaal nu voor meerdere afdelingen interessant is. Dit is nog moeilijk in te passen in de financiële processen van gemeentes.

Als laatste werden nog een aantal interessante toepassingen benoemd van data uit de (slimme) auto’s:

  • de toestand van de weg, bijvoorbeeld door het meten van trillingen;
  • temperatuur / tractie: nuttig voor gladheidsbestrijding;
  • data waar en wanneer een auto stilstaat: om parkeerplekken slimmer in te delen in de ruimte.

Presentatie en links Hans Nouwens

Hans vond de discussies die ontstonden tijdens de workshopsessie zeer interessant en praat graag na met de aanwezige wegbeheerders. Neem dus gerust contact met hem op via h.nouwens@geonovum.nl.