Uitwisseling

WOW-makelaar

Wil je werkervaring opdoen in een andere organisatie, kennis delen met vakgenoten of gewoon je horizon verbreden? Neem dan contact op met de WOW makelaar.

Voor kortdurende of langdurige uitwisselingen, het beschikbaar stellen van een uitwisselingsplek of andere vragen: mail naar wowmakelaar@platformwow.nl of bel 06 - 121 38 876.

Op basis van zijn brede netwerk koppelt Ronald Wielinga mensen aan elkaar voor een langdurige uitwisseling. Daarnaast organiseert Ronald elk jaar de Meeloopdagen in de Week van de WOW factor.

 

Hele jaar door losse meeloopdagen

Het hele jaar door bieden we iedereen die zijn horizon wil verbreden de gelegenheid om een kijkje in de keuken te nemen bij een collega water- of (vaar)wegbeheerder. 

Een dag meelopen bij een collega is een snelle en makkelijke manier om ervaringen te delen en elkaars werelden beter te leren kennen. Schrijf je nu in als je wilt dat we een meeloopdag voor je organiseren.

WOW-meeloopdagen Week van de WOW-factor

Een keer per jaar organiseren we zoveel mogelijk meeloopdagen tegelijk in de Week van de WOW-factor. De ervaringen uit 2014, 2015, 2016 en 2017 laten zien dat een dag meelopen vaak inspirerend werkt en niet zelden leidt tot succesvolle samenwerkingen tussen organisaties. Een dag meelopen is leuk voor iedereen: directeuren, knappe koppen én gouden handjes!

Een tijdje meelopen met een collega in een andere organisatie is inspirerend en leidt vaak tot succesvolle en langdurige samenwerkingen.

Langdurige personele uitwisseling

Uitwisselingen kunnen op twee manieren tot stand komen.

  • Allereerst kan het initiatief liggen bij een medewerker die graag eens een kijkje wil nemen bij een andere organisatie. In dat geval gaat WOW op zoek naar een passende klus. Een klus die voldoet aan de wensen van deze medewerker.
  • In het andere geval is er sprake van een organisatie met een capaciteitsvraag. Vanuit WOW wordt vervolgens een zoektocht gestart naar een medewerker bij een andere organisatie, die de juiste competenties heeft en deze klus graag oppakt. Uniek in de aanpak van WOW is de WOW-makelaar. Deze makelaar helpt (pro-) actief bij het matchen van vraag en aanbod. Naast de feitelijke match, helpt de WOW-makelaar ook bij de communicatie rondom de uitwisselingen en de praktische afhandeling zoals contracten en het inzichtelijk krijgen van de leerervaringen.

Een paar ervaringen met langdurige uitwisseling

Waarom personele uitwisseling?

De infrastructurele markt en watersector staan voor een aantal grote uitdagingen, zoals de vergrijzing en klimaatverandering. Tegelijkertijd wordt de betrokken stakeholders gevraagd om de druk op de rijksbegroting fors te verlichten.

Er is dus sprake van tegengestelde ontwikkelingen (tackelen van enkele grote uitdagingen enerzijds en minder mensen en besparingen anderzijds). Om deze conflicterende ontwikkelingen te keren, moeten de infrastructurele markt en de watersector nog efficiënter en effectiever gaan werken. Een van de sleutelwoorden hierin is samenwerken: het delen van kennis, ervaring en capaciteit over de grenzen van de eigen organisatie. Hiervoor is het belangrijk dat overheidsorganisaties elkaar kennen en vertrouwen. Personele uitwisseling levert hieraan een essentiële bijdrage. Bijkomend voordeel is dat het op zichzelf ook nog eens leidt tot efficiënter en effectiever werken!