Agressie en geweld

Medewerkers van organisaties met een publieke taak moeten ongestoord hun werk kunnen doen. Helaas is dit in de praktijk niet altijd het geval. Het gebeurt regelmatig dat medewerkers tijdens hun werkzaamheden te maken krijgen met agressie en geweld. Voorbeelden hiervan zijn verbaal geweld, persoonlijke bedreiging en daadwerkelijke fysieke agressie.

Platform WOW richt zich binnen dit thema op de volgende onderwerpen:

  • Onderzoek agressie en geweld onder medewerkers van bij WOW aangesloten organisaties
  • Normstelling en opstellen handelingsperspectief bij agressie en geweld
  • Organiseren van bijeenkomsten en informatievoorziening over het thema agressie en geweld