Factsheet jaarverslag 2018: Integrale veiligheid en de Human Factor

Integrale veiligheid

Sinds september 2016 werkt Platform WOW (Water Ontmoet Water & Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders) aan het thema ‘Veiligheid Bediening van Kunstwerken’. Dat had een directe aanleiding: de reactie van de minister van Infrastructuur en Milieu op het rapport ‘Ongeval Den Uylbrug Zaandam – Meer dan de som der delen’. Daarin noemde de minister vervolgacties die onder de vlag van Platform WOW georganiseerd moesten worden: het organiseren van een WOW-bijeenkomst en het stimuleren van kennisdeling tussen beheerders. Bekijk hieronder wat Platform WOW heeft gedaan op het gebied van het thema Bediening kunstwerken en gaat doen in 2019.

Terug naar het jaarverslag

Terugblik op 2018

Oplevering Human Factor bedientaak In 2018 borduurde Platform WOW voort op de resultaten die in 2017 werden behaald, zie ook terugblik op 2017. In 2017 uitten vaarwegbeheerders tijdens verschillende bijeenkomsten van Platform WOW hun zorg over de mate waarin rekening gehouden wordt met human factors bij het ontwerp en de realisatie van beweegbare objecten. Een zorg die Platform WOW serieus nam en reden was voor Platform WOW om een Human Factor toetsmethodiek voor de veiligheid van beweegbare objecten te ontwikkelen. De toetsmethodiek bestaat uit: Human Factors Weg, Human Factors Vaarweg en Human Factors Bedientaak. Platform WOW leverde eind 2018 als eerste de Human Factors Bedientaak op. De Human Factors voor de weg en vaarweg waren al eerder door Rijkswaterstaat ontwikkeld.

De methodiek is toepasbaar voor zowel de centrale als lokale bediening van bruggen en sluizen. Het richt zich op de directe operationele taken die gerelateerd zijn aan de bediening van de kunstwerken (specifiek: bruggen en sluizen). Verkeersmanagement of andere coördinerende taken vallen buiten de scope van deze methodiek. Het doel van de methodiek is om een handreiking te bieden waarmee de bedientaak van kunstwerken kan worden geanalyseerd op human factors aspecten. Concreet biedt de methodiek onderwerpen en aanbevelingen die vanuit een human factors perspectief van belang zijn voor een veilige en efficiënte inrichting van de bedientaak en -omgeving.

Vooruitblik 2019

In het tweede kwartaal van 2019 levert Platform WOW een toetsmethodiek op waarin op integrale wijze ook de human factor aspecten van zowel de rij-, vaar- als bedientaak worden beoordeeld. Deze toets besteedt aandacht aan de interactie tussen de verschillende gebruikers. Gedurende 2019 zullen verschillende organisaties deze toetsmethodiek in de praktijk toepassen. Op basis van deze resultaten zal de toetsmethodiek aangepast en verrijkt worden. Tijdens het Nationaal Veiligheidskunde Congres op 13 en 14 maart 2019 geeft Platform WOW en Intergo een toelichting op de Human Factors Bedientaak. Ook haalt het platform kort de integrale toetsmethodiek aan.

Meer informatie

Meer informatie over bediening kunstwerken Wil je meer informatie over dit traject of op de hoogte worden gehouden van de voortgang van het opstellen van de HF-toets voor beweegbare objecten? Neem dan contact op met Kim Hofhuis via kim.hofhuis@platformwow.nl of Ariea Vermeulen via ariea.vermeulen@platformwow.nl.