Factsheet jaarverslag 2018: Goederenvervoer

Goederenvervoer

Goederenvervoer en specifiek overbelading van vrachtwagens staat al enkele jaren hoog op de agenda van Platform WOW. Overbelading is een probleem, omdat het zorgt voor een onevenredig snelle slijtage van infrastructuur, met als gevolg hogere onderhoudskosten en een toename van verkeershinder door onderhoud en reparaties. Bovendien heeft overbelading een negatieve invloed op verkeersveiligheid en wordt de marktwerking in transport over de weg verstoord. Bekijk hieronder wat Platform WOW in 2018 heeft gedaan op het gebied van het thema Goederenvervoer en Overbelading en gaat doen in 2019.

Terug naar het jaarverslag

Goederenvervoer

Terugblik op 2018

In juni organiseerden we een bijeenkomst over de nieuwe Code 95-certificering (bandenspanning en overbelading). Sinds 2017 wordt deze cursus gegeven en is de nascholing verplicht voor alle beroepschauffeurs uit de Europese Unie en werkzaam in de Europese Unie. Code 95 verdient het in de schijnwerpers te staan, want naast een belangrijke aanvulling op het cursusaanbod is de totstandkoming van deze opleiding een prachtig voorbeeld van samenwerken in de keten. Met het expertteam overbelading (uit de verschillende overheidslagen) worden periodiek de ontwikkelingen en trends van het thema overbelading besproken. In november 2018 is de werkgroep bij elkaar gekomen. Belangrijke ontwikkelingen werden gedeeld door de provincie Overijssel op het gebied van overbelading. De provincie Overijssel heeft een convenant afgesloten met gemeenten, waterschappen, brancheverenigingen en de provincie zelf om collectief in actie te komen tegen schade en gevaren van overbelading van voertuigen en overbelading van wegen in Overijssel. Contractbepalingen komen nu ook voor in bijvoorbeeld bestekken van gemeenten. Dit heeft geleid tot een stuk bewustwording, ook bij de aannemer.

Vooruitblik 2019

Het succes van de provincie Overijssel wordt in 2019 actief gedeeld. Dit succes wordt ook gedeeld tijdens de landelijke WOW-dag, die op 19 september gaat plaatsvinden. Ook het thema overbelading wordt uitvoerig meegenomen. Provincie Zuid-Holland is bezig met het actualiseren van de milieueisen, waarin ook zwaar verkeer is meegenomen. Verwachting is dat deze in 2019 gepresenteerd worden. De werkgroep komt ook nog een keer bij elkaar om te kijken of er nog een extra event op het thema georganiseerd kan worden. Een thema dat het waard is om aandacht voor te blijven houden.