Factsheet jaarverslag 2017: Smart Mobility

Smart Mobility

De wereld van Smart Mobility verandert snel. Hierdoor zal het werk van de weg- en waterbeheerder op terreinen als verkeersveiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en assetmanagement onherroepelijk veranderen. Maar hoe? En wanneer? Welke uitdagingen komen er op ons af, welke expertise hebben we al in huis en welke expertise hebben we nog nodig?

Het is belangrijk dat wegbeheerders met elkaar optrekken om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de uitdagingen van de toekomst. Bekijk hieronder wat Platform WOW heeft gedaan op het gebied van het thema Smart Mobility en gaat doen in 2018.

Er is al veel communicatie tussen voertuigen. We moeten groter denken dan Nederland als het gaat om Smart Mobility. Denk wereldwijd.

- Chris de Vries, provincie Noord-Holland

Terug naar het jaarverslag

Smart Mobility

Terugblik op 2017

In 2017 organiseerde Platform WOW voor het eerst acht regionale sessies over één onderwerp: Smart Mobility. Een road show waar in elke regio plaats was voor een regionaal tintje. Dit deden we gezamenlijk met andere overheden en (semi-)publieke samenwerkingsverbanden (Connecting Mobility, NDW, NWB, NBd). De sessies genoten grote belangstelling van zowel landelijke als regionale wegbeheerders. Deelnemers discussieerden volop over Smart Mobility. Vragen als ‘Hoe krijgen we de data op orde? Hoe gaan we om met het wegontwerp? Hoe zit het met de juridische aansprakelijkheid? Hoe gaan we om met mixed traffic (zelfrijdende auto’s en normale auto’s)?’ kwamen aan bod. Het doel van de sessies was om ook de overheden die wat minder bekend zijn met Smart Mobility mee te nemen in de ontwikkelingen om zodoende het onderwerp breder te agenderen. Binnen 15 tot 20 jaar zal dit namelijk een enorme impact op ons allen betekenen. Met de oogst uit de bijeenkomsten is een groslijst samengesteld waarop we gezamenlijk verder moeten ontwikkelen.

In 2016 organiseerden we een introductie webinar webinar Nederland als testland voor Smart Mobilty. In 2017 werd dit vervolgd met maar liefst drie webinars. Ook op de landelijke WOW-dag kwam Smart Mobility volop aan bod met drie workshops en een College Tour met Chris de Vries van de provincie Noord-Holland en WOW-bestuurslid. Dankzij deze activiteiten zijn we een stap verder met het creëren van bewustwording bij wegbeheerders en het delen en verrijken van kennis.

Collegetour door Chris de Vries over Smart Mobility

- Collegetour Chris de Vries tijdens WOW-dag

Naast de bijeenkomsten dacht het platform mee over de invulling van een Smart Mobility training van Rijkswaterstaat. Platform WOW droeg vanuit zijn netwerk, op verzoek van Rijkswaterstaat, ook andere overheden aan om hieraan deel te nemen.

Vooruitblik 2018

In 2018 gaat Platform WOW met volle kracht vooruit met Smart Mobility. Onder andere door op de Intertraffic beurs op 21 maart 2018 een bijeenkomst te organiseren voor (inter)nationale bezoekers en hen te begeleiden op een tour over de beursvloer ‘WOW op tournee’. Na het succes van vorig jaar herhalen wij de regionale smart mobility sessies. Natuurlijk met andere onderwerpen, waarbij we ook zeker aandacht geven aan de pilots van koplopers binnen ons netwerk. Daarnaast denken we weer mee over de uitbreiding/nadere invulling van de vervolgtraining Smart Mobility gericht op alle overheden.

Een webinar Data in relatie tot Smart Mobility staat al op de agenda. In breder verband, slimme mobiliteit, denkt het platform mee over drones en doet mee aan een breed overleg met overheidspartijen over PAL-V (vliegende auto). Platform WOW denkt mee hoe we slimme mobiliteit breder onder de aandacht kunnen krijgen en wat de kansen zijn voor deze slimme instrumenten door demonstraties en bijeenkomsten over deze onderwerpen te organiseren.

Timeline 

02-03-2017

Regionale sessie Smart Mobility 1 Zwolle

17-03-2017

Regionale sessie Smart Mobility 2 Rotterdam

20-03-2017

Regionale sessie Smart Mobility 3 Roermond

27-03-2017

Regionale sessie Smart Mobility 4 Groningen

30-03-2017

Regionale sessie Smart Mobility 5 Helmond (i.s.m. Automotive)

05-04-2017

Regionale sessie Smart Mobility 6 Middelburg

05-04-2017

Regionale sessie Smart Mobility 7 Utrecht

18-04-2017

Regionale sessie Smart Mobility 8 Alkmaar

24-04-2017

Webinar Smart Mobility - Antoine de Kort, Rijkswaterstaat

29-05-2017

Webinar Spookfiles - Pierre van Veggel , Spookfiles A58

28-08-2017

Webinar Smart Shipping, Laurens Schrijnen, Rijkswaterstaat

05-10-2017

Workshop Smart Mobility in vogelvlucht, Chris de Veer, provincie Noord-Holland

05-10-2017

Workshop Smart shipping, Laurens Schrijnen, Rijkswaterstaat

05-10-2017

College Tour Smart Mobility, Chris de Vries, provincie Noord-Holland

05-10-2017

Smart Mobility Versneller: testen met slimme camera’s, Peter Hoernig, Innovatiecentrale en Johan van Eyk, Rijkswaterstaat

30-10-2017

Webinar Innovatiecentrale en Smart Mobility, Dirk-Jan de Bruijn, Innovatiecentrale

Teslarit tijdens regionale Smart Mobility bijeenkomsten 

- Tijdens een aantal regionale Smart Mobilitybijeenkomsten was er gelegenheid om in een Tesla te rijden