Factsheet jaarverslag 2017: Goederenvervoer

Goederenvervoer

Goederenvervoer en specifiek overbelading van vrachtwagens staat al enkele jaren hoog op de agenda van Platform WOW. Overbelading is een probleem, omdat het zorgt voor een onevenredig snelle slijtage van infrastructuur, met als gevolg hogere onderhoudskosten en een toename van verkeershinder door onderhoud en reparaties. Bovendien heeft overbelading een negatieve invloed op verkeersveiligheid en wordt de marktwerking in transport over de weg verstoord. Bekijk hieronder wat Platform WOW heeft gedaan op het gebied van het thema Goederenvervoer en Overbelading en gaat doen in 2018.

Het voormalig ministerie van Infrastructuur en Milieu (nu ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) schat dat te zwaar beladen vrachtwagens en landbouwvoertuigen voor zo’n 300 miljoen aan schade aan Nederlandse bruggen, wegen en viaducten leveren.

Terug naar het jaarverslag

Goederenvervoer

Terugblik op 2017

In 2016 verscheen de praktijkbundel Overbelading van Platform WOW. Een bron van inspiratie voor 2017 om deze kennis te blijven delen en bewustzijn te creëren, omdat veel wegbeheerders de impact van overbelading nog onvoldoende beseffen. Door in twee rapportages echt in te zoomen op de problematiek (rapport Wegschade door overbelading) hebben we de problematiek beter in kaart gebracht en kunnen we aan de gang met oplossingen. Soms vrij eenvoudig door bijvoorbeeld het 100-tons netwerk onder de aandacht te brengen. Een andere belangrijke mijlpaal was het krijgen van het onderwerp overbelading op de opleidingsagenda voor beroepschauffeurs. De zogenoemde Code 95 is verplicht voor alle beroepschauffeurs uit de EU en beroepschauffeurs die in de EU werken. Overbelading is terug te vinden in de door ons geïnitieerde nascholingsmodule U48-1: Bevorderen van veiligheid en doorstroming, die we samen met het voormalig ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat en Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen hebben ontwikkeld.

Overbelading is een ketenprobleem, dat dus ook vraagt om ketenoplossingen. Van opdrachtgever tot vervoerder moet iedereen ervan doordrongen worden dat overbelading onwenselijk is voor zowel people, als planet als profit.

- Arthur van Dijk van Transport en Logistiek Nederland (TLN)

Vooruitblik 2018

In januari 2018 sluiten Overijsselse gemeenten, waterschap Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen, Bouwend Nederland, Transport en Logistiek Nederland (TLN), Cumela, Evofenedex, LTO-Noord en Rijkswaterstaat zich aan bij een convenant om overbelading en overbelasting gezamenlijk aan te pakken. In het tweede kwartaal organiseren we een kleinschalig event met de hele keten om aandacht te geven aan de nascholingsmodule U48-1 en de succesvolle manier waarop deze tot stand is gekomen. In verbinding met zwaartekracht (ministerie I&W, RWS, ILT, RDW ) wisselen we kennis uit en verrijken deze. Onder andere over maatregelen van wegbeheerders om overbelading te voorkomen en het rekenmodel vracht en infra.

Timeline

Januari 2017

Module voor rij-instructeurs goedgekeurd door IBKI (het instituut voor certificering en examinering in de mobiliteitsbranche)

03-02-17

Rapport Wegschade door overbelading, pijnpuntenkaart provincie Overijssel

1-7-2017

Module gecertificeerd en publicatie in Staatscourant: nascholingsmodule “U48-1 bevorderen veiligheid en doorstroming” met specifieke aandacht voor overbelading

05-10-17

Workshop ‘Hoe help je overbelading jouw areaal uit?’op de landelijke WOW-dag door Jeffrey Broeders van de gemeente Zoetermeer en Theo Sikkema van de provincie Overijssel

05-10-17

Workshop ‘Het juiste voertuig voor de juiste weg’ op de landelijke WOW-dag door Bert de Rooij van RDW & Nico Meininger van provincie Zuid-Holland

Oktober 2017

Eerste nascholingscursus voor vrachtwagenchauffeurs (Code 95, U48-1)

06-11-2017

Verdiepende rapportage wegschade door overbelading 2.0

De inzet van Platform WOW in 2016 en 2017 heeft ons geïnspireerd om grondig met overbelading aan de slag te gaan. Dat bijna alle wegbeheerders in Overijssel nu al achter dit convenant staan, is een groot succes. Zo kunnen we er bijvoorbeeld voor zorgen dat wegbeheerders straks dezelfde contractbepalingen over overbelading hanteren bij het werken aan wegen. Maar ook de publiek-private samenwerking maakt dit project krachtig. Vanuit het gedeelde probleembesef is er een duidelijke wil om tot een gezamenlijk resultaat te komen.

- Projectleider Theo Sikkema, Provincie Overijssel