Factsheet jaarverslag 2017: Bediening kunstwerken

Integrale veiligheid

Sinds september 2016 werkt Platform WOW (Water Ontmoet Water & Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders) aan het thema ‘Veiligheid Bediening van Kunstwerken’. Dat had een directe aanleiding: de reactie van de minister van Infrastructuur en Milieu op het rapport ‘Ongeval Den Uylbrug Zaandam – Meer dan de som der delen’. Daarin noemde de minister vervolgacties die onder de vlag van Platform WOW georganiseerd moesten worden: het organiseren van een WOW-bijeenkomst en het stimuleren van kennisdeling tussen beheerders.

Bekijk hieronder wat Platform WOW heeft gedaan op het gebied van het thema Bediening kunstwerken en gaat doen in 2018.

Terug naar het jaarverslag

Ophaalbrug

Terugblik op 2017

Inventarisatieronde Human factor bij bediening kunstwerken

Er was een inventarisatieronde Human factor bij bediening kunstwerken tussen juni en september. Beheerders wilden weten op welke wijze rekening werd gehouden met Human Factors bij bediening van beweegbare objecten. Platform WOW gaf het bureau Adviesdienst Mens & Veiligheid opdracht dit te inventariseren bij vier provincies, een gemeente, een waterschap en Rijkswaterstaat. Daarnaast organiseerde Platform WOW de themadag ‘Bediening van bruggen’ welke maar liefst 150 deelnemers telde en op de WOW-dag waren drie workshops over goederenvervoer.

Korte samenvatting inventarisatieronde


Bevinding 1: Gemeenschappelijke doel is veiligheid en beschikbaarheid van objecten.

Advies: Categoriseer kunstwerken (maatwerk noodzakelijk).


Bevinding 2: Huidige kaders en richtlijnen Human Factors bij bediening zijn niet specifiek genoeg.

Advies: Zorg voor meer zicht op incidenten bediening – zowel weggebruikers, vaarweggebruikers als bedienaars


Bevinding 3: Met betrekking tot kunstwerken is er een verschil tussen beheerders en het type kunstwerken met name ten aanzien van land- en scheepvaartverkeer.

Advies: Combineer categorie kunstwerk met registratie incidenten – Start met meest risicovolle kunstwerk op Human Factors.


Bevinding 4: Verschillen in bedienfilosofie (de eigen interne aanpak van de beheerder).

Advies: Stel een vorm van toetsing vast – Bij elke fase (ontwerp, aanleg en beheer, gebruik)


Bevinding 5: Specifieke verschillen in bijvoorbeeld - Type aanrijbomen, cameraopstelling, indeling brugbediening, aanpak ritsend bedienen, opleidingseisen, prioriteit bij bediening van type gebruiker (weg versus water).

Advies: Analyseer/toets de meest riskante kunstwerken. Pas toets toe, beginnend bij de meest risicovolle kunstwerken.


 

Timeline

06-04-2017

Themamiddag bediening van bruggen: oog voor blinde vlekken? 150 deelnemers

Juni-september 2017

Inventarisatie bij klankbordgroep

05-10-2017

Workshop veiligheid bediening kunstwerken WOW-dag. 30 deelnemers

Vooruitblik

In het derde kwartaal van 2018 levert Platform WOW een Human Factor-toets (HF-toets) op. Deze toets is een standaardmethodiek voor beweegbare objecten. Een beheerder kan met deze toets duidelijk zien of er aandachtspunten zijn bij de bediening van een object en wat deze dan zijn. Bij de ontwikkeling van de HF-toets die vrijwillig uitgevoerd kan worden, houden we rekening met de verschillen tussen de objecten en de omgeving waarin ze bediend worden en is er ruimte voor maatwerk.

Voldoen de omstandigheden van de bedienaar, de weggebruiker en de vaarweggebruiker in relatie tot het bedienen van de brug aan de voorwaarden vanuit Human Factors? Dit is de centrale vraag bij de Human Factor-toets die in 2018 wordt opgeleverd

Meer informatie over bediening kunstwerken

Wil je meer informatie over dit traject of op de hoogte worden gehouden van de voortgang van het opstellen van de HF-toets voor beweegbare objecten? Neem dan contact op met Kim Hofhuis via kim.hofhuis@platformwow.nl of Ariea Vermeulen via ariea.vermeulen@platformwow.nl.