Factsheet jaarverslag 2017: Assetmanagement

Assetmanagement

Assetmanagement is één van de thema’s waar Platform WOW al jaren extra aandacht aan besteedt. Assetmanagement is een gestructureerde methode om het areaal te beheren, op basis van de juiste en actuele gegevens en met een vooruitziende blik naar de toekomst. Deze relatief nieuwe aanpak - waarin het afwegen van kosten, prestaties en risico's centraal staat - maakt dat er veel van elkaar te leren is. Platform WOW organiseert bijeenkomsten over algemene en specifieke onderwerpen van ‘wat is assetmanagement en wanneer en waarvoor pas je het toe’ tot onderwerpen die aan assetmanagement gerelateerd zijn zoals ‘Betonrot (ASR)’. Bekijk hieronder wat Platform WOW heeft gedaan op het gebied van het thema Assetmanagement en gaat doen in 2018.

Terug naar het jaarverslag

Werk aan Willemsbrug

Terugblik op 2017

Ook in 2017 kwam assetmanagement weer volop aan bod. Maar liefst tien bijeenkomsten en vele workshops vonden over het thema plaats. 2017 stond in het teken van transitie ‘Van praten naar doen’. Niet alleen kennis delen maar ook het zetten van stappen in het gezamenlijk optrekken. De eerste risicogestuurde inspectiebatches vinden nu plaats, de assetketen is betrokken bij innovaties, en in 2018 gaat assetregio verkennen hoe ze netwerkplannen kunnen delen en onderzoeken hoe we dat beter op elkaar kunnen afstemmen.

Assetmanagement maakt keuzes niet alleen mogelijk, maar ook zichtbaar. In het verleden hebben we dingen laten maken waar we nu wel twee keer over na zouden denken. Doordat we juist nu ook de exploitatie meerekenen maken we andere keuzes. We kijken veel meer naar de life cycle in totaal.

- Chris de Vries, bestuurslid Platform WOW en provincie Noord-Holland

Vooruitblik 2018

Platform WOW ondersteunt ook in 2018 weg- en waterbeheerders met het professionaliseren van assetmanagement. Succes is afhankelijk van of wij elkaar verstaan en begrijpen. Voorbeelden helpen daarbij om te leren van elkaar. Vanuit Assetmanagement verbindt NL (een samenwerking van Platform WOW, Koninklijk Nederlands Waternetwerk en Rijkswaterstaat) zijn in 2017 een viertal werkgroepen gestart om gezamenlijk op te trekken. Niet alleen praten maar vooral ook doen! Aandacht voor duurzaamheid in assetmanagement (met aandacht voor bijvoorbeeld bedrijfswaardenmodel en materialenpaspoort), assetregio, voorspelbaar onderhoud en bestuurlijke betrokkenheid.

Van grote waarde is de pilot ‘risicogestuurd inspecteren in Limburg’ die in 2014 startte. Deze pilot omvat een ‘batch’ waarin niet alleen kunstwerken van Rijkswaterstaat zijn opgenomen, maar ook een dertigtal kunstwerken van de provincie Limburg en een aantal gemeentes. Door het succes van deze pilot volgen in 2018 meer pilots, namelijk in Weert en Amsterdam. Gesprekken vinden plaats met Nederweert, Sittard, Geleen, provincie Limburg en Noord-Brabant.

De WOW-inventarisatie van Assetmanagement opleidingen die Platform WOW maakte, was voor ons extern vertrekpunt om samen met onze interne inventarisatie (van het Corporate Learning Center van Rijkswaterstaat) een opleidingenoverzicht te maken vanuit het hoofdkennisveld Assetmanagement. Voor ons was de inventarisatie een enorme boost om ook intern de Assetmanagement opleidingen een boost te geven.

- Jasper Schavemaker, Rijkswaterstaat

Timeline

23-03-2017

Bijeenkomst Gezamenlijke instandhoudingsadvisering kunstwerken Limburg

10-05-2017

Bijeenkomst Data: iedereen moet wennen aan de impact

20-06-2017

Bijeenkomst Stroomversnelling bruggen

22-06-2017

Bijeenkomst Assetmanagement verbindt Nederland – leren met lef

05-10-2017

Workshop tijdens de landelijke WOW-dag Assetmanagement – aanleiding, ontwikkelstappen en ervaringen bij het visualiseren van risico’s

05-10-2017

Workshop tijdens de landelijke WOW-dag Veiligheid bediening kunstwerken

05-10-2017

Workshop tijdens de landelijke WOW-dag Materialenpaspoort: rol van materialenpaspoort voor een circulaire economie

05-10-2017

Workshop tijdens de landelijke WOW-dag Infravation: innovaties op weg naar toepassing in weg- en bruginfrastructuur

05-10-2017

Workshop tijdens de landelijke WOW-dag Hoe pak ik assetmanagement op in mijn organisatie en neem ik mijn bestuur mee?

05-10-2017

Workshop tijdens de landelijke WOW-dag Assetmanagement en risicomanagement

05-10-2017

Workshop tijdens de landelijke WOW-dag Asfalt-Impuls

05-10-2017

Workshop tijdens de landelijke WOW-dag à la LEGO bouwen

05-10-2017

Workshop tijdens de landelijke WOW-dag CUR-Aanbeveling

13-10-2017

Bijeenkomst Van ‘Wat is assetmanagement’ naar ‘Wat betekent assetmanagement’

17-10-2017

Bijeenkomst Effecten klimaatverandering op weg- en waterbeheer

25-10-2017

Bijeenkomst Inspirerend beheer Zeeland

16-11-2017

Bijeenkomst Aansprakelijkheid en beheer

28-11-2017

Bijeenkomst BIM: data moet stromen