Factsheet jaarverslag 2017: Agressie en geweld

Agressie en geweld

Wegbeheerders en waterbeheerders met een publieke taak moeten ongestoord hun werk kunnen doen. Helaas is dit in de praktijk niet altijd het geval. Het gebeurt regelmatig dat medewerkers tijdens hun werkzaamheden te maken krijgen met agressie en geweld. Voorbeelden hiervan zijn verbaal geweld, persoonlijke bedreiging en daadwerkelijke fysieke agressie. Bekijk hieronder wat Platform WOW heeft gedaan op het gebied van het thema Agressie en geweld en gaat doen in 2018.

Terug naar het jaarverslag

In de nacht aan het werk

Terugblik op 2017

2017 was binnen het thema Agressie en geweld het jaar van onderzoek naar agressie en geweld tegen weg- en waterbeheerders. Een enquête werd begin 2017 uitgezet onder collega’s van Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en gemeenten met als doel een eerste indruk te krijgen van de stand van zaken rondom ongewenst gedrag jegens onze beheerders. De uitkomsten van dit onderzoek waren verontrustend:

73 % ervoer minimaal één vorm van ongewenst gedrag tijdens zijn werk.

Het onderzoek zorgde voor meer publiciteit voor het onderwerp. Zo verscheen op www.verkeerinbeeld.nl een kort item. Daarnaast hield Platform WOW een lezing tijdens de beurs Verkeer, Mobiliteit en Parkeren in de Expo Houten over de resultaten van het onderzoek.

Ik ben een grote vent, maar dit maakte mij klein. Het had een enorme impact op mij. Ik ben zelfs bang geweest dat hij mijn kinderen van 2 en 4 iets aan zou doen. Het komt helaas regelmatig voor dat collega handhavers eveneens op hun privéadres bedreigd worden.

- Medewerker waterschap (anoniem)

Vooruitblik 2018

In 2018 lanceren wij op de website van Platform WOW een (online) toolbox omgang agressie en geweld. Het platform ontwikkelt zich daarnaast als een kennisnetwerk voor agressie en geweld. Het onderwerp zal ook in 2018 volop in de aandacht staan en in de communicatie van het platform worden belicht. Zo verscheen januari 2018 een artikel naar aanleiding van het onderzoek agressie en geweld in het tijdschrift H2O. Daarnaast staan er bijeenkomsten over het thema op de agenda van Platform WOW.

Timeline

Begin 2017

Onderzoek naar agressie en geweld

19-09-2017

Voorwoord in nieuwsbrief door Kees Vonk onder meer over agressie

01-10-2017

Factsheet Agressie en geweld naar aanleiding onderzoek

05-10-2017

Workshop Agressie en geweld op de landelijke WOW-dag door Willie Ariëns van waterschap Rivierenland en Anton van Straten van Rijkswaterstaat

30-10-2017

Artikel op www.verkeerinbeeld.nl '73% wegbeheerders ervaart agressie’

23-11-2017

Lezing over agressie en geweld tegen weg- en waterbeheerders door Jurriaan van Hellemond van Platform WOW in de Expo Houten

Veiligheid voor de weg- en vaarweggebruiker begint met veiligheid voor onszelf. Onze gebouwen en installaties moeten veilig zijn. De werksfeer moet veilig zijn. En in de contacten met de weg- en vaarweggebruikers moeten we ons altijd veilig kunnen voelen. Geen sluiswachter mag met lood in zijn schoenen naar zijn werk gaan vanwege het gedrag van een vaarweggebruiker. Geen medewerker vergunningverlening mag worden gestalkt door een burger. En geen toezichthouder mag lastig gevallen worden door een aannemer die voor ons werkt.

- Arjan Driesprong, oud-bestuurslid Platform WOW/ voormalig directeur provincie Zuid-Holland, huidige functie directeur Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting