Next-WOW

Het Next-WOW bestuur is de link tussen studenten en overheidsorganisaties rondom wegen en water.

Als Next-WOW bestuur is het ons doel om de kracht van studenten beter in te zetten in het wegen en water-werkveld, door de link te vormen tussen student en het werkveld. We willen studenten enthousiast maken voor de sector door te laten zien wat er allemaal kan en hoe groot je impact kan zijn in Nederland, ook al ben je nog jong of net afgestudeerd! Daarbij creëren we mogelijkheden voor studenten om zich nu al in te zetten bij de grote vraagstukken binnen het werkveld en daarbij aan hun eigen vaardigheden te werken.

Activiteiten

 • We helpen studenten met het vinden van stages of afstudeerprojecten bij weg- en waterbeheerders.
 • We organiseren meeloopdagen voor studenten die willen weten hoe het er in het werkveld aan toegaat.
 • We organiseren samen met Platform WOW verschillende activiteiten rondom weg- en waterbeheer. Houd instagram in de gaten voor meer informatie.
 • We delen op onze instagram (@platformwow) verhalen van young professionals die inzicht geven in hun werkzaamheden.

Contact

Ben jij dé student die zich in wil zetten in het weg- en waterbeheer? Of wil jouw organisatie meer contact met studenten? Neem dan contact met ons op! Kijk voor meer info eens op onze instagram: @platformwow

Mailen voor meer informatie of samenwerkingsmogelijkheden kan ook. Mail naar next@platformwow.nl

Wie zijn wij?

Het Next-WOW bestuur bestaat uit vijf enthousiaste studenten van verschillende studies uit heel Nederland. Hieronder kun je zien wie dat precies zijn en vind je de link naar korte interviews op Linkedin (#blikseminterviews).

 • Emma Smits, voorzitter.
  Student Environmental Sciences, Wageningen
 • Rob van Iddekinge, secretaris.
  Student Civiele Techniek, Enschede
  Construction management and Engineering
 • Olof Baltus, penningmeester.
  Student Civiele Techniek, Enschede
 • Willemien van der Wielen, algemeen lid.
  Student Sociale Geografie en Planologie, Utrecht
 • Mark Beltman, Algemeen lid.
  Student Civiele Techniek & Bestuurskunde, Enschede