Ervaringen Meeloopdagen 2016

Human Capital

Tijdens de Week van de WOW factor 2016 namen ruim 370 collega's een kijkje in de keuken bij een andere water- of wegbeheerder. Een greep uit de ervaringen...

Video verslagen Meeloopdagen 2016

Piet van Mullem van Hoogheemraadschap Delfland liep mee met Gosse Vellinga, Rene Goseling en Harry Althof van Wetterskip Fryslan. Hij bezoekt de installaties van Wetterskip Fryslan, waarbij gedachten worden uitgewisseld over techniek en automatisering. Kijk dit filmpje en lees dit verslag en je doet volgend jaar gegarandeerd ook mee!

Peter Westerbeek van hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden liep mee met Bert Dijkstra van provincie Overijssel. Daarbij bleek dat de provincie veel kan leren van de manier waarop het waterschap exoten bestrijdt en hoe het waterschap omgaat met de Flora en Faunawet. Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden werd geïnspireerd door de innovatieve toepassingen bij de provincie. 

Tejo Scholten van Hoogheemraaadschap Rijnland liep mee bij Waterschap Rijn en Ijssel. In deze video nemen de collega's van het Waterschap Tejo mee naar een uitgegraven en opgehoogde spreng in het Posbank gebied. Bekijk deze mooie compilatie van de dag!

Verslagen WOW meeloopdagen 2016

  • Laura Kroon van stichting Waterrecreatie Nederland loopt mee met de communicatieafdeling van Staatsbosbeheer
  • Marcel Grzesik van WML (Water Maatschappij Limburg) nam een kijkje bij zijn collega's van Waterleidingmaatschappij Drenthe
  • Gijs van den Brand, waterschap Aa en Maas ging een dag mee met de RWS 27
  • Robin van der Molen van PWN leerde veel van zijn bezoek aan Jan Wever van HHNK.
  • Johan van Alphen van Tauw liep samen met Lisette Sanderse van Rijkswaterstaat mee met de afdeling Beheer van gemeente Leiden.
  • Nisa Nurmohamed van Hoogheemraadschap van Delfland liep mee met Conny van Zuijlen van provincie Noord-Holland.
  • Krijn Hofland van RWS West-Nederland Zuid liep een dag mee bij de gemeente Zoetermeer.