Joost de Ruig

Directeur Water HHNK neemt een kijkje in de keuken van gemeentesecretaris

Vanwege volle agenda's was het er niet eerder van gekomen, maar op 3 december heb ik een dag mogen meelopen met Marie-José Smulders, gemeentesecretaris van Purmerend/Beemster.

De opmerkelijkste punten van die leuke en leerzame dag zijn voor mij:

Leiderschap

Een cadeautje voor mij: heerlijk om eens een dag op enige afstand 'overleggen', 'leiderschap' en 'sturing' te kunnen aanschouwen. Dat zet mij natuurlijk ook weer aan het denken en reflecteren over mijn eigen functioneren.
Ik ben grote dank verschuldigd aan Marie-José voor haar openheid en het geschonken vertrouwen. Ik ben deelgenoot geweest van best lastige interne discussies. Het pleit ook voor de gemeentelijke organisatie dat ze dit 'aankan', zo met een buitenstaander erbij.

Ondertussen heb ik genoten van een stevige, duidelijke én mensgerichte sturing door Marie-José.

Leren van de gemeente

De 'oogst' van leerpunten is zeer divers. Van de snelle opeenvolging in de breedte van de onderwerpen die de revue passeren, tot effectief staand vergaderen. En van interactie met het college van B&W en ambtelijke organisatie, tot een betere tekst voor de eed/belofte voor nieuwe medewerkers.

Interactie gemeente en hoogheemraadschap

Met een ambtelijke 'briefing' van medewerkers uit de organisatie over actuele onderwerpen waarmee we in Purmerend te maken hebben, was ik goed voorbereid.

In de interactie tussen de gemeente Purmerend en HHNK zijn diverse items aan de orde geweest.
Met stip op nummer één is het belangrijkste issue: hoe kunnen we (veel) meer geïntegreerd over de taken van het hoogheemraadschap naar de gemeente optrekken? Zowel ambtelijk als bestuurlijk. Verder wil ik noemen:

-       Hoe kunnen we de stem van het achterland van de Markermeerdijken meer en beter horen en benutten?

-       Hoe kunnen we onze technische, soms eenzijdig opgelegde, communicatie verbeteren?

-       Ook de gemeentes worstelen met de Omgevingswet. Wellicht kunnen we daar gebiedsgericht meer gezamenlijk in optrekken.

Kortom 

De kosten-batenverhouding van een dag meelopen in een andere organisatie is in dit geval prima in orde. Ik kan het iedereen aanbevelen.

Joost de Ruig