Hans Gels

Meeloopdag Programmadirectie Hoogwaterbescherming was WOW!

In het kader van de week van de WOW-factor heb ik mij opgegeven voor een meeloopdag bij de Programmadirectie Hoogwaterbescherming te Utrecht.

Vanwege mijn recente betrokkenheid bij de themagroep ROR (Richtlijn Overstromingsrisico's) en de relatieve onbekendheid met de materie leek het mij leuk en leerzaam om juist eens bij een landelijk opererend orgaan mee te lopen en te kijken wat er landelijk zoal gebeurd of op stapel staat en hoe e.e.a. in elkaar grijpt op het gebied van hoogwaterbestrijding en -bescherming.

Ik heb een fantastische leerzame en té WOW-meeloopdag gehad bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In het HWBP werken Rijk en Waterschappen intensief samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen, als uitvoeringsprogramma binnen het Deltaprogramma. Onder uitstekende begeleiding van Marten Hoeksema, hij is Project begeleider HWBP voor de oostelijke waterschappen, heb ik een uitermate dynamische meeloopdag ervaren. Marten nam mij heel goed mee in de wondere wereld van het HWBP, de samenwerking met de waterschappen en de uitdagingen die het HWBP heeft de komende jaren. Wat mij betreft is een dergelijk WOW-initiatief zeker voor herhaling vatbaar en is een aanrader voor al mijn collega's.

We zijn 's-ochtends begonnen met een afstemmingsoverleg tussen Marten en zijn collega begeleider Jaap Schotkamp bij waterschap Groot Salland in Zwolle. Jaap is regionaal Programma begeleider voor de regio Rivierenland vanuit het HWBP. Beide heren zijn gedetacheerd bij de Programmadirectie.

In het overleg werden een aantal zaken besproken en afgestemd over diverse HWBP-projecten en de relatie cq. afstemming met de "Ruimte voor de Rivier"- projecten, veelal gericht om de beheerders/uitvoerenden te faciliteren en vooral helpen de boel goed op orde te krijgen.

Vervolgens overleg gehad met Pieter Kroes als programmamanager HWBP bij waterschap Groot Salland. Hierin kwam met name een aantal uitdagingen aan de orde over de programmering en financiering rond de HWBP projecten bij Groot Salland (GS). GS heeft met zijn koploperprojecten te maken met dynamische kaders (o.a. nieuwe normering) die leiden tot een gewijzigde scope van de projecten.

Vervolgens togen we met OV-fiets en trein richting Utrecht naar de uitvalbasis van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, gevestigd in het gebouw van Rijkswaterstaat te Utrecht. Daar kennisgemaakt met gehele programmateam HWBP en al haar disciplines, alsmede 1 van de 2 directeuren dhr. Erik Kraaij. Leuk was dat ik daar nog even sprak met gedetacheerd-collega Marga Oosterveld die betrokken is bij de communicatie rondom het HWBP.

Die middag een aantal (vakinhoudelijke) afspraken bijgewoond over o.a. de nieuwe normering en de consequenties hiervan voor het HWBP. Erik-Jan Houwing zat een overleg voor dat in het teken stond van uitwisseling en afstemming van ontwikkelingen met betrekking tot het ontwerp-instrumentarium en het faciliteren van de beheerders (met name waterschappen). Ik heb die dag allerlei nieuwe termen geleerd w.o. piping, macrostabiliteit, geo-risicomanagement en taskforce deltatechnologie. Erg leerzaam om deze waterbeheerderstak  - met een landelijk dimensie, maar toch ook weer heel projectgericht - te leren kennen. Als je daar hoort welke megabedragen en megaprojecten er op stapel staan en dat wijziging van kaders (w.o. normering) een enorme invloed heeft op dergelijk projecten, dan zijn dat wel belangrijke eyeopeners voor mij geweest op deze dag.

Verder werd ik uitgedaagd door de medewerkers van het programmateam om mij (of andere collega) als medewerker van een "netto-betaler" aan het HWBP (wij hebben immers zelf als Vechtstromen geen primaire keringen) om juist daarom deel te nemen aan een "review". In een review worden projectstukken doorgenomen en kun je als reviewer een onafhankelijk advies over de HWBP-projecten. Volgens mij moeten we die uitdaging als Vechtstromen niet uit de weg gaan!

Hans Gels

Hans Gels,

Senior beleidsadviseur watersysteem

Waterschap Vechtstromen