Ervaringen Meeloopdagen 2015

Human Capital

Tijdens de Week van de WOW factor 2015 namen ruim 250 collega's een kijkje in de keuken bij een andere water- of wegbeheerder. Een greep uit de ervaringen...

 • Peter Hesen en Peter Smorenburg van hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden gingen een dag op bezoek bij hoogheemraadschap van Rijnland.
 • Mirjam Goudart van Rijkswaterstaat West-Nederland Noord liep een dag mee bij Provincie Noord-Holland.
 • Hans Gels, waterschap Aa en Maas ging naar Programmadirectie Hoogwaterbescherming te Utrecht.
 • Alex van Loon Adviseur wegverkeer en benutten bij Rijkswaterstaat had een meeloopdag bij de afdeling Verkeer en Vervoer van de provincie Noord-Brabant.
 • Frank Zijlstra: van provincie naar marktpartij
 • Tara van Oyen: van hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier naar provincie Noord-Holland
 • Yvonne Kroon - van den Berg, beleidsmedewerker afdeling Wegen bij de provincie Utrecht liep een dag mee bij Vitens
 • Micha van Akkeren, secretaris-directeur van Wetterskip Fryslân, liep een ochtend mee met Albert Stuulen (hoofd afdeling provinciale waterstaat) en Coen Dijkman (hoofd team ferkear en ferfier) van de provincie Fryslân.
 • Lieke Toll ging vanuit de gemeente Veghel op bezoek in de haven van Rotterdam.
 • Joost de Ruig: Directeur Water HHNK neemt een kijkje in de keuken van gemeentesecretaris.
 • Ruby Neervoort (trainée, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier), Bart Schaub (Adviseur beleid en onderzoek, Hoogheemraadschap van Rijnland Rijnland) en Hendri Witteveen (beleidsadviseur bij de unit Waterbeleid, Waterschap Rijn en IJsel) gingen naar de Unie van Waterschappen (UvW).
 • Casper Strik van de provincie Gelderland ging op bezoek bij waterschap Aa en Maas.
 • Martijn Tellmann van provincie Gelderland op bezoek bij waterschap Vechtstromen