Vera Konings

Van Rijkswaterstaat naar waterschap Groot Salland

Op donderdag 5 juni verwisselde ik mijn dag kantoor bij de afdeling Waterkeringen van Rijkswaterstaat voor een dag op stap met Derk-Jan Sluiter en Bert Koster, twee jonge waterkeringbeheerders van het Waterschap Groot Salland. Hetzelfde werkveld, maar bij een heel andere organisatie. In de trein op weg naar het oosten stond mij een overleg over de Project Overstijgende Verkenning Piping (POV) en een excursie in de middag te wachten.

De POV Piping was voor mij al een bekende vanuit mijn eigen afdeling, maar het was goed en nuttig om te horen wat dit nu precies in hield en hoe beheerders en beleidsmensen hiermee omgaan in dit overleg bij de STOWA in Amersfoort. Vervolgens aangekomen bij het kantoor van het waterschap is het leuk te zien dat de keringbeheerders in de kamer tegenover de dijkinspecteurs zitten. En dat het door de lange gangen van het oude postgebouw het bijna onmogelijk lijkt je andere collega's van andere takken van het waterschap mis te lopen. Een een heel verschil met een grote organisatie als Rijkswaterstaat, waar collega's door het gehele land werkzaam zijn.

Vera Konings

In de middag staat een excursie te wachten, waarbij dit interdisciplinaire ook weer terug kwam. Met een groep waterschappers vanuit verschillende disciplines is bekeken hoe het Overijssels kanaal verbeterd kunnen worden zodat hij straks aan de Europese Kader Richtlijn Water (KRW) voldoet. De benodigde diversiteit aan planten en de ruimte voor vissen die hiervoor nodig is, had ik niet verwacht! Met het team is bekeken hoe verbeteringen voor de KRW slim meegekoppeld kunnen worden met bijvoorbeeld bermverstevigingen.

In de middag trokken Derk-Jan, Bert en ik, ons toch even terug van de groep om een stukje verderop een kijkje te nemen bij de grote primaire waterkeringen die het waterschap beheert. Een regenbui hier en daar drukte de pret niet en belette ons niet van om daarna nog even om te rijden om de voortgang van het Ruimte voor de Rivier-project bij Westerholte te bekijken. Hier kan je nu nog op de plek gaan staan waar binnenkort een metershoge dijk komt te liggen! (Dus wees er snel bij).  

Niet alleen het overleg en de excursie waren leerzaam, vooral de gesprekken in de auto over de verschillen, overeenkomsten en het werk wat gedaan wordt, zijn leerzaam en inspirerend. Het viel me vooral op hoe 'open' wij als 'jonge waterkeringbeheerders' in gesprek konden gaan over de goede en de verbeterpunten van ons werk en hoe we in het vervolg beter kunnen samenwerken. Er is dan ook voldoende gespreksstof over om nog zo'n dag te vullen, dus wellicht komen Bert en Derk-Jan ook een keertje bij mijn eigen afdeling van Rijkswaterstaat kijken!