Richard van Kampen

Richard van Kampen van Evides naar RWS Zeesluis

Als inwoner van Terneuzen heb ik voor aangegeven graag eens mee te kijken bij de ontwikkeling van de nieuwe zeesluis in het kanaal van Terneuzen naar Gent. http://zeesluisterneuzen.nl/

Dat project bevindt zich sinds 2012 in de planuitwerkingsfase. De opdracht daarvoor ligt bij engineeringsbureau Lievense-CSO in Breda. Het projectteam werkt aan een referentieontwerp, effectenstudies en ze treft voorbereidingen voor de aanbesteding.

In juni heb ik een dag meegelopen in het team van Jan Konter, projectmanager planstudie grote zeesluis. Daarbij heb ik in de ochtend twee voortgangsvergaderingen  bijgewoond en 's middags meegelopen met verschillende project engineers.

Mijn interesse ging vooral uit naar de projectorganisatie en de omgeving: de opdrachtgever, opdrachtnemer, uitvoerende afdeling en de stakeholders. Strikt genomen ben ik ook een van die stakeholders. Wie stelt eisen, wie heeft wensen, wie beslist, wie controleert? Het merendeel van deze vragen zijn beantwoordt en toegelicht of hebben me stof tot nadenken opgeleverd.

Als Cost Engineer bij de afdeling Projecten & Operational Support van Evides Waterbedrijf ben ik met name in het voortraject bij projecten binnen het Waterbedrijf betrokken. Mijn werkgebied is vooral budgettering en de bijbehorende financiële risico's maar ik zie van dichtbij de project ontstaan: Opstellen van een projectopdracht, samenstellen van een projectgroep en het helder krijgen van de scope zijn daarbij belangrijke stappen.

Het was erg boeiend om te zien hoe bij het project zeesluis, vanuit de studies in het onderzoekstraject vervolgvragen komen die buiten de scope van het project vallen maar voor een goede voortgang wel beantwoordt moeten worden. Dat wringt. Zowel met de projectopdracht als met het budget. Iets wat voor mij weer erg herkenbaar is.

In het projectteam Grote Zeesluis zijn naast de technische projectmanager, de procesmanager en de omgevingsmanager minstens zo belangrijke functies.

Onze projecten worden uitgevoerd voor interne klanten, (productie drinkwater of industriewater) de meeste stakeholders zijn dan ook mensen van binnen onze eigen organisatie. Het communiceren met die omgeving wordt ervaren als belangrijk maar wordt niet afzonderlijk benoemd in de projecten. Omgevingsmanagement is nog niet als zodanig geïdentificeerd binnen onze projecten maar de WOW-dag lijkt me een goede aanleiding om het eens ter sprake te brengen.