Nathalie Lorenz

Nathalie Lorenz van HH Delfland naar Rijkswaterstaat

Maandag 23 juni heb ik (Natalie Lorenz, 40 jaar, beleidsadviseur ruimtelijke planvorming bij Hoogheemraadschap van Delfland) meegelopen met Alwin Nijhuis, omgevingsmanager van de Blankenburgertunnel/Aansluiting A15-A20, bij Rijkswaterstaat. Het was een leuke en energieke ochtend. Net aangekomen, en hup, gelijk mee naar buiten met de wind in de haren in de watertaxi naar de overkant van de Nieuwe Waterweg! Op naar het eerste stakeholdersoverleg die dag, met het Havenbedrijf Rotterdam.

Ik was verrast door de grote overeenkomst in manier van aanpak en proces van het overleg met stakeholders. Adagium: verplaats je in de ander, wat voor de ander belangrijk is en hoe deze betrokken wil worden. Door het vroegtijdig aanhaken van het havenbedrijf verliep dit overleg dan ook erg soepel. Terug op kantoor werd Alwin geinterviewd door een promovenda, waardoor hij zijn visie en aanpak als omgevingsmanager uit de doeken kon doen. Betrokkenheid van alle relevante stakeholders is de essentie. Draagvlak gaat verder en kan, maar hoeft niet. Het is steeds de balans vinden tussen de tijdsdruk, die keihard is door deadlines van de minister en zorgvuldigheid in je proces.

Daar waar Rijkswaterstaat vooral verantwoordelijk is voor de (tijdige) uitvoering, is dit het verschil met omgevingsmanagement waarbinnen ik vanuit Delfland opereer, namelijk het initiëren van ruimtelijke win-winsamenwerkingen aan de voorkant, waarin juist draagvlak van partijen essentieel is, om te komen tot bestuurlijke afspraken en financiering.

Zeer interessant was zijn visie en ervaring in de Verenigde Staten waar hij als adviseur in het kader van de storm Kathrina vanuit Nederland heeft geadviseerd. Dat besluitvorming in waterbeheer en ruimtelijke ordening ongelofelijk afhankelijk is van de bestuurlijke en politieke rechtsstaat. En dat Amerika een wereld van verschil is met hoe het bij ons werkt, met ons Thorbeckestelsel. En dat we dit dus helemaal niet zo slecht geregeld hebben met elkaar in Nederland (en dat bevestigd het OESO-rapport ook).

Er volgt nog een dagdeel binnenkort, wellicht met een veldbezoek aan het gebied van de Blankenburgertunnel. Ik heb er zin in!