Mia Suss

Mia Suss van HH Delfland naar HH Rijnland

Op 5 juni mocht ik een dagje meelopen met Tom Pieterse bij Rijnland. Tom had het prima voorbereid en het was een nuttige en leerzame dag die ook heel gezellig werd afgerond met een borrel van Jong Rijnland! Bij deze hartelijk dank voor het organiseren en ook nogmaals dank aan Tom. 

Mia Suss

Ik wilde vooral een indruk krijgen van hoe buurwaterschap Rijnland is georganiseerd is, hoe ze intern samenwerken en wat de verschillen met Delfland zijn. Na een uurtje kennismaking begon een informatieve, interessante en leuke 'overlegmarathon'. Ik heb verschillende onderwerpen zien langskomen en kennis gemaakt met mensen van verschillende afdelingen en teams. De vragen en uitdagingen die bij Rijnland spelen komen sterk overeen met de situatie bij Delfland. Ook de uitdaging om alle kennis over wat er in een bepaald gebied speelt bij elkaar te krijgen, met elkaar delen en up-to-date te houden is herkenbaar. Wat Rijnland heeft en wij niet is een gebiedscoördinator die als schakel tussen 'buiten' en 'binnen' werkt. Dat zou ook bij Delfland goed kunnen werken. Wat me opviel is dat bij Rijnland alle sectoren in een gebouw zitten. Ik heb gezien hoe belangrijk dat is voor de samenwerking. Bij Delfland is de fysieke afstand tussen de verschillende vestigingen en drempel voor samenwerking. Ik heb me voorgenomen dat ik ga inzetten op het uitbreiden van mijn netwerk met meer mensen bij de buurwaterschappen. Het is nuttig om regelmatig bij iemand anders in de keuken te kijken.