Jacky Klijndijk

Jacky Klijndijk van Evides  bij het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Voorafgaand aan deze dag had ik, net als vele andere mensen, niet echt een idee wat er zoal bij een Hoogheemraadschap wordt gedaan met water. De ontvangst door Else Langbroek, mijn 'collega' voor 1 dag, is hartelijk. Zij verontschuldigt zich voor het feit dat zij niet echt een programma heeft voor deze dag maar beloofd dat het desondanks een leerzame dag zal zijn.

De dag begint met een overleg over een pilotproject voor het aanmoedigen van agrariërs hun slootkanten op een andere wijze te maaien en het gras hoger op de wal te leggen. Dit om te zorgen dat de waterkwaliteit van de sloten op een hoger niveau kan worden gebracht.

 Jacky Klijndijk

Vervolgens een zeer interessant gesprek gehad met Liesbeth van Doorn over het Deltaprogramma, waarin de diverse scenario's de revue passeerde over het terugdringen van de verzilting van de waterwegen. Ook het op 2 juni ondertekende  kierbesluit (samenwerkingsovereenkomst voor uitvoerende Compenserende Maatregelen Kierbesluit) waarin het bedrijf waar ik werk, Evides Waterbedrijf samen met waterschap Hollandse Delta, een prominente rol in heeft, komt aan bod. De impact van dit besluit komt ineens in een ander daglicht te staan in het gesprek met Liesbeth.

Hierna nog met Else gesproken over haar werkzaamheden, o.a. ook het begeleiden van studenten van de Universiteit Utrecht en over de verdere invulling van deze dag. Na de lunch een gesprek gehad met Eric Heins over het beheer van het waterpeil en de aansturing van de diverse soorten gemalen. Wat mij hier verbaasde was dat er veel afwisselende klantcontacten zijn i.v.m. het waterpeil (soms te hoog, soms te laag). Als voorbeeld werd genoemd een kanoverhuurder die klaagt dat de waterstand te laag is om de kano's te water te laten en te varen. Indien het binnen de mogelijkheden ligt wordt hier middels het aanpassen van de gemalen gezorgd dat het waterpeil op dat stuk weer wat hoger komt te liggen.

De studenten Xinyu Li en Mieke Vissers komen in de middag langs om de voortgang van hun project te bespreken. Hun project gaat over het op milieuvriendelijke wijze gebruik maken van natuurlijke materialen (gemaaid/gedroogd gras) voor het maken van een soort hardboard platen. Hierbij is ook Sef Welles van Attero aanwezig. Het enthousiasme van de twee studenten is aanstekelijk, zij zijn goed voorbereid en de uitwerking is inmiddels in een vergevorderd stadium. Er moeten nog slechts enkele gesprekken gevoerd worden over het vervoer etc. en dan kunnen zij hun project presenteren.  Jammer dat ik daar niet bij kan zijn.

Het laatste gesprek van de dag was met Joost Heijkers over hydrologie en wat de consequenties kunnen zijn in het kader van de klimaatsverandering. Zijn verhaal bevestigde voor een deel hetgeen Liesbeth mij die morgen vertelde. Op sommige punten ging hij wat dieper op de materie in. Dat er in de (nabije) toekomst  wat gaat veranderen is een feit en door zijn verhaal  heb ik er vertrouwen in dat 'we' er op voorbereid zijn.  De overeenkomst tussen Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Evides Waterbedrijf is natuurlijk het werken met water, zij het op verschillende wijze. HDSR het beheer van het waterpeil en de terugdringing van de verzilting, Evides de inname van zoetwater, verwerking en verkoop van water. Het verschil tussen HDSR en Evides is dat HDSR werkt met vooraf door Rijkswaterstaat aangeleverde gegevens en Evides werkt op aanvraag van de klant/projectontwikkelaar. De eye-opener van deze dag was toch wel het feit dat de twee bedrijfstakken meer samenwerken (kierbesluit) dan ik ooit had gedacht.

Wat ik morgen anders ga doen dan vandaag weet ik nog niet precies, misschien is het wel het aansporen van agrariërs hun sloten anders te gaan beheren. Ik woon namelijk in een agrarisch gebied. Bij schoon oppervlaktewater is iedereen gebaat.

Iedereen,  en speciaal Else Langbroek,  bedankt voor de hartelijke  ontvangst en de informatie van deze dag.