Herman Dijk

Impressie bezoek Dijkgraaf Herman Dijk van Groot Salland aan Waterbedrijf Evides

Op donderdag 5 juni heeft Herman Dijk, dijkgraaf van Waterschap Groot Salland, in het kader van de 'week van de WOW Factor 2014', een werkbezoek gebracht aan Waterbedrijf Evides. In dit bezoek stond het thema Assetmanagement centraal. Assetmanagement is binnen Evides een belangrijk thema, waar in de gehele bedrijfsvoering aandacht aan wordt besteed. Evides heeft dit sinds enkele jaren hoog in het vaandel, om daarmee een betrouwbare partner/leverancier te zijn voor onze klanten (burgers en industrie). Meer inzicht (uniform, transparant) in de bedrijfsonderdelen tot op detailniveau, zorgt ervoor dat de afgesproken prestaties tegen zo laag mogelijke kosten kunnen worden gerealiseerd en gewaarborgd.

Tijdens het bezoek is stilgestaan bij de drinkwaterproductie en -distributie, onder andere door een rondleiding op PS Kralingen. Vervolgens is ingegaan op de assetmanagement filosofie bij Industriewater, waar het assetmanagement sinds jaren PAS55 is gecertificeerd. Assetmanagement heeft ook gevolgen voor de organisatie en betekent deels op een andere manier gaan werken. Het gaat dus ook over verandermanagement.

In onderstaande foto is het bezoek aan DWP Huntsman (productie van demiwater) te zien Tenslotte is de rwzi Harnaschpolder bezocht en is ingegaan op de rol van assetmanagement binnen Delfluent Services bv, waarbinnen Evides voor het Hoogheemraadschap van Delfland de operatie van de afvalwaterzuivering uitvoert. Het was een drukke, maar inspirerende dag. Hieruit blijkt dat we binnen de watersector veel van elkaar kunnen leren. Assetmanagement is daar een belangrijk voorbeeld van. Evides en Groot Salland gaan op zoek naar mogelijkheden om hierin samen te werken.

Voor meer info neem gerust contact met ons op:

Waterschap Groot Salland
ir. Herman Dijk
038 4557200
hhgdijk@wgs.nl

Waterbedrijf Evides
dr.ir. Jelle Roorda
0612 090641
j.roorda@evides.nl

Herman Dijk