Gytha van der Veer

Een dagje meelopen met Marga Oosterveld, waterschap Vechtstromen

Op donderdagochtend 5 juni stapte ik in de auto naar Coevorden, om een dagje mee te lopen met Marga Oosterveld, communicatieadviseur bij waterschap Vechtstromen. Marga had een programmaatje voor me samengesteld, vertelde ze me eerder aan de telefoon, waar kennismaking met enkele projectleiders en een veldbezoek onderdeel van waren.

Inhoudelijk is het werkveld van het waterschap voor mij herkenbaar: bij Dienst Landelijk Gebied (DLG) werken we ook aan veel waterprojecten. Maar anders dan DLG is het waterschap een bestuurlijke organisatie, met gekozen bestuurders, een eigen beheersgebied en 'ingelanden'. Mijn collega-projectleiders hebben vaak met waterschappers van doen. Voor mij als communicatieadviseur geldt dat minder. Ik was dus benieuwd hoe waterschap Vechtstreken haar communicatie organiseert en verheugde me op dit kijkje in de keuken van een collega-vakgenoot.   

Gytha van der Veer

Marga is verantwoordelijk voor de corporate communicatie en adviseert over de projectcommunicatie. Met haar enthousiasme en gedrevenheid is ze altijd actief op zoek naar mediakansen om het waterschap naar buiten toe te profileren. Vechtstreken is een nieuw waterschap dat pas sinds 1 januari 2014 bestaat, na de fusie tussen Velt&Vecht en Regge&Dinkel. Dat zo'n fusie er flink in hakt werd me gedurende de dag duidelijk. Nieuwe logo's invoeren, ook op alle bordjes in het buitengebied, is een mega-operatie. De afwezigheidsmeldingen of voicemails past niet iedereen automatisch aan. Er gaat nog een tijdje overheen voordat iedereen aan de nieuwe organisatie gewend is!

Goed gevuld programma

's Ochtends was ik aanwezig bij een begeleidingsgesprek met collega Ellen. Zij volgt een communicatieopleiding en Marga begeleidt haar bij het afronden van haar eindscriptie. In de middag spraken we met drie verschillende projectleiders, onder andere over het project Vechtpark in het centrum van Hardenberg. Samen met de gemeente koos het waterschap hier voor een participatieve aanpak: bewoners en belanghebbenden kregen de beleidsdoelen voor het gebied mee en konden zelf schetsen hoe ze de inrichting van het gebied voor zich zagen. Niet alle projecten lenen zich voor zo'n aanpak, maar waar het kan en past zet het waterschap in op samenwerking en participatie.

Dezelfde openheid en toegankelijkheid vond ik terug in de website van Vechtstromen, met veel beeld ten opzichte van tekst en veel foto's van mensen. Meer dan andere waterschappen communiceert Vechtstromen over het 'waarom' van haar projecten en stelt daarbij de mens staat centraal. Bijvoorbeeld met een zwemwater-app en toeristische tips voor recreanten. Een aanpak die past bij deze tijd.

Na alle gesprekken stapten we rond vier uur de auto in voor een rondje door het gebied, onder andere naar het Vechtpark in Hardenberg. Helaas regende het zo hard, dat we de projecten alleen van achter de ruitenwissers hebben kunnen bekijken. Maar dat was voldoende voor een globale indruk. Ik kijk terug op een leuke en leerzame dag, met Marga als gedreven en enthousiaste begeleidster! 

Gytha van der Veer,
Communicatieadviseur bij Dienst Landelijk Gebied

Reactie Marga: "Leuk om iemand een dag over de vloer te hebben uit een andere organisatie die het waterschapswerk wel kent, maar er toch heel anders tegenaan kijkt. Als ontvangende partij is het ons goed bevallen en zeker voor herhaling vatbaar. Afgezien van het nuttige was het simpelweg ook een leuke dag. In het dagelijkse werk ben je druk en vergeet je af en toe waar je mee en waar je voor bezig bent, de komst van een enthousiaste vakgenoot herinnert je hieraan."