Ellen Visser

Ellen Visser (directeur Netwerkmanagement RWS Zee & Delta) ging naar Edith van der Reijden (lid directieraad waterschap Hollandse Delta)

Ellen Visser: "De meeloopdag vanuit WOW vond ik een geweldig initiatief. Heel erg leuk om een kijkje in de keuken te mogen nemen bij een collega van een verwante organisatie. Ik werd gekoppeld aan Edith van der Reijden, lid van de Directieraad bij het Waterschap Hollandse Delta. Zelf ben ik directeur Netwerkmanagement bij Rijkswaterstaat Zee & Delta. Allebei zijn we verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van infrastructurele netwerken binnen onze regio.

Hoewel er natuurlijk niet op al mijn eigen taken even grote raakvlakken waren (zoals bijvoorbeeld het beheer van de Oosterscheldekering, de vaarroutes op de Noordzee of de oliebestrijding op Caribisch Nederland), bleef er meer dan genoeg over om samen te bespreken: de verdeling van onderhoudsbudgetten in tijden van schaarste, het omgaan met veeleisende stakeholders en het vorm geven aan veranderingsprocessen. En dat het in de praktijk anders kan gaan dan gepland: meteen toen ik aankwam werd ik namelijk al meegesleept naar een crisisoverleg in verband met een explosie en grote brand diezelfde nacht bij Moerdijk. Grondig en in alle rust werd besproken welke bemonsteringsacties noodzakelijk waren om de mogelijke milieu-effecten te monitoren. Het was duidelijk dat er goede lessen waren geleerd uit de vorige crisissituatie bij Moerdijk.

De rest van de dag bood een afwisselend programma, waarbij ik soms aansloot als waarnemer bij een regulier overleg (bijvoorbeeld de onverwachte afsluiting door RWS van de Harmsenbrug) en soms in gesprek ging met medewerkers over onderwerpen uit de dagelijkse praktijk. Vaak een feest der herkenning: vanwege de vele inhoudelijke overeenkomsten (asset management, omgevingsmanagement) konden er over en weer nuttige tips en adviezen worden uitgedeeld, maar ook vanwege de vergelijkbare ambities en dilemma's. Ik werd getroffen door de open en transparante houding binnen WSHD en het enthousiasme waarmee de medewerkers over de veranderingen spraken. Op de dag zelf hebben we meteen wat concrete afspraken gemaakt voor informatie-uitwisseling. Volgende week al praten we verder over mogelijkheden tot samenwerking. En Edith komt gauw een dag met mij meelopen bij Zee & Delta, want dat voorrecht gun ik haar ook!"

Ellen Visser