Daan van Werven

Daan van Werven, Technisch Manager Rijkswaterstaat op bezoek bij Peter Damen, Senior adviseur Geotechniek Waterschap Rivierenland in Tiel

Bij Rijkswaterstaat werk ik al jaren aan rivierprojecten zoals Ruimte voor de Rivier, Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en overnachtingshavens. Bij deze projecten is er regelmatig interactie met waterschappen. Toen ik te horen kreeg dat WOW de mogelijkheid gaf eens bij een andere organisatie in huis te kijken, heb ik gelijk van die kans gebruik gemaakt. Ik heb een dagje mogen meekijken in de keuken van het Waterschap Rivierenland in Tiel. Één van de grootste waterschappen van Nederland. Wat blijkt, ik mag op bezoek bij Peter Damen, een oude bekende van mijn tijd bij Ruimte voor de Rivier!

Daan van Werven

's Ochtends heeft Peter vooral verteld over alle dijkversterkingsprojecten die er spelen bij het waterschap. KIS, SLA, HOP, allen afkortingen voor een bepaald dijktraject-project. We hebben niet alleen gesproken over geotechniek en problemen met zandbanen, schaardijken, piping, oeververdedigingen en de ontwikkeling van nieuwe technieken, maar ook over hoe de organisatie zich ontwikkelt, de projectaanpak en nieuwe aanbestedings- en contractvormen.

Rijkswaterstaat en het Waterschap lijken veel overeenkomstige werkmethoden en ervaringen te hebben. Het werken aan clusters/ programma's van projecten, werken in IPM-teams en de ervaringen met nieuwe contractvormen en de voordelen die het geeft, maar ook de leermomenten. We zouden veel meer van elkaar kunnen leren!

Het was fantastisch veldtechnisch weer. In de middag zijn we naar Haaften gereden en hebben we de dijk geïnspecteerd tot aan Gorinchem. We konden elkaar veel vertellen over elkaars werk en projecten buiten, de toestand van de dijk, ruimte voor de rivier-projecten en een mogelijke overnachtingshaven bij Gorinchem.

Al met al een leuke en leerzame dag geweest, inzicht te krijgen in hoe het waterschap omgaat met de dijkprojecten en te zien dat we veel zelfde aanpak hebben.

Zie websites van het Waterschap Rivierenland:

http://www.waterschaprivierenland.nl

http://www.dijkverbetering.waterschaprivierenland.nl/