Bart Swaans

Bart Swaans van provincie Noord-Brabant naar Casper Strik van de provincie Gelderland

"We hebben veel kunnen uitwisselen omdat we beiden leidinggevende zijn bij een club die de wegen beheert voor een provincie (Noord-Brabant en Gelderland). We hebben de organisaties vergeleken en gekeken hoe we beiden ons best doen om assetmanagement te implementeren. Opvallend zijn de organisatorische verschillen, die het soms lastig en soms gemakkelijk maken om ons werk te doen. De verschillen leveren soms mooie aanknopingspunten voor discussie over de beste aanpak of juist extra inzicht in de problematiek.

Bart Swaans

Een rondje over de verdieping (nieuw ingericht volgens het nieuwe werken) gaf weer stof tot gesprekken over de cultuur in het bedrijf. Ook hier kunnen we van elkaar leren.

Aan de hand van een kijkje in de Gelderse keuken van verkeersmanagement bleek ook hier dat we de zaken erg verschillend aanpakken. De een heeft meer gekozen voor de technische insteek, de ander meer voor de organisatorische. Hier gaan we het binnenkort nog verder over hebben.

Uiteindelijk hadden we elkaar zoveel te vertellen dat de dag eigenlijk te kort was. We gaan zeker nog een keer afspreken. Daarnaast hebben we afgesproken dat we dit initiatief doortrekken naar de andere collega's van het interprovinciale vakberaad beheer en bouw".