Bart Groeneveld

Bart Groeneveld, waterschap Aa en Maas naar Rijkswaterstaat

Mijn verwachtingen dat de meeloopdag zou bijdragen aan mijn beeld van het werk van Rijkswaterstaat en eventueel verschillen met het werk bij ons waterschap zijn goed uitgekomen. Voorafgaand aan het eerst op de agenda staande overleg hadden we anderhalf uur de tijd om wat te praten over het werk, de reorganisatie bij RWS en de taakverdelingen bij de beide organisaties. En ik kon al even kennismaken met hun directeur, die dit najaar onze directeur wordt. Een verschil bleek dat bij RWS een aantal zaken steeds meer wordt uitbesteed, terwijl bij het waterschap toezichthoudende taken en bediening van objecten door een buitendienst van het schap gebeuren. Dit zal ook een verschil met zich meebrengen in specialistische- en gebiedskennis. Een duidelijk verschil is natuurlijk het gebied van scheepvaartbeheer, dat bij RWS ligt. Overeenkomsten zijn er natuurlijk op veel vlakken, gezien beide instanties waterbeheerders zijn.

Bart Groeneveld

Die overeenkomsten bleken al gauw bij de twee overleggen die op het programma stonden. Bij het eerste overleg schoven vertegenwoordigers van de drie Brabantse waterschappen en Peel en Maasvallei aan om de agenda voor de bestuurlijke commissie voor te bereiden. Wat opviel was de consensus over het samenwerken aan het maatschappelijk belang, waarbij 'wij' en 'zij' alleen worden gebruikt als het om taakverdeling gaat. De algemene houding was dat men elkaar nodig heeft. Bij de tweede vergadering over meerlaagse veiligheid en het Deltaprogramma was ook duidelijk de conclusie dat er inmiddels veel is opgeleverd voornamelijk dankzij een goede samenwerking en het denken in oplossingen vanuit een gezamenlijk belang. Deze tip zal ik dus ook meer dan ooit uitdragen na deze leuke en geslaagde meeloopdag, waarvoor veel dank aan de WOW-organisatie en Carla Sengers van RWS.

Ter illustratie van het werk van RWS eindigden we de dag met een veldbezoek aan de sluis in het Máximakanaal bij Empel en de sluiswachters op het kanaal bij Schijndel. Ook deze werkzaamheden hebben een duidelijke relatie met het werk van het waterschap. Kortom 'samen bereik je meer!'.