Anja Boetzel

Ervaringen bij Rijkswaterstaat van Anja Boetzel (Hoogheemraadschap van Delfland)

Ik wilde al een tijdje van de gelegenheid gebruik maken en met een collega in een heel andere functie een dag meelopen. In mijn eigen organisatie zou ik dat niet zo snel doen. Verder is het altijd interessant te zien hoe andere organisaties werken. Zeker in het kader van het versterkt samenwerken van overheidorganisaties zou dit vaker moeten gebeuren. Dat houdt de barrières laag. Ik vind het trouwens niet vanzelfsprekend dat organisaties in hun keuken laten kijken en dat medewerkers de tijd nemen mij hierin een dag te begeleiden. Het is toch extra tijd en aandacht die deze dag vraagt. Hiervoor grote dank aan Annika Hesselink bij RWS waar ik die dag mocht meelopen.

Anja Boetzel

Annika is technisch manager bij het project Noordwaard bij het programma Ruimte voor de Rivier en omgevingsmanager bij het project Ruimte voor de Lek (ook Ruimte voor de Rivier). Mijn dag begon in Utrecht, in het Beatrixtheater. Na een korte kennismaking heb ik op die dag een presentatie voor de Kreekbruggen, binnen het project Noordwaard bijgewoond. De ontpoldering Noordwaard, gelegen bij de Biesbos, is een herinrichting van een gebied ten behoeve van veiligheid (waterstanddaling) en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. De uitvoering van de werkzaamheden binnen dit project zijn bij een aannemer neergelegd. Hiervoor heeft RWS een contract met een consortium afgesloten. Dit overleg vond plaats met RWS, de aannemer en de (landschaps)architecten van de bruggen. Voor mij een eerste keer dat ik met architecten rond de tafel zat. Het was heel leerzaam om de kijk die deze mensen hebben te ervaren.

RWS werkt met integraal projectmanagement waarbij er vijf processen en rollen onderscheiden worden. De projectmanager is verantwoordelijk voor het behalen van een goed projectresultaat. De manager projectbeheersing is verantwoordelijk voor het identificeren en beheersen van mogelijke risico's, het bijhouden van het budget en de overall planning. Als omgevingsmanager is het contact met de omgeving en stakeholders essentieel. De technische manager is verantwoordelijk voor de technische en inhoudelijke inbreng in het project en de contractmanager voor de contracten van de verschillende marktpartijen. Iedere manager heeft weer een expertteam ter beschikking, afhankelijk van het project en het werk.

Na een veldbezoek bij de Lek was er een ambtelijk overleg met de provincie, RWS en betrokken gemeentes over de ontwikkelingen rond het project Ruimte voor de Lek. Hierbij wordt het gebied bij de Lek bij gemeente Nieuwegein, Houten, Vianen en IJsselstein heringericht ook ten behoeve van veiligheid (waterstanddaling) en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit (hier door natuurontwikkeling en kleinschalige recreatie). Op dit moment heeft de omgeving weinig overlast van de werkzaamheden. Het is de uitdaging van het project om dit zo te houden en te zorgen dat het project zo min mogelijk hinder oplevert voor de omwonenden.

Bij het managementteam overleg voor het project Ruimte voor de Lek waren alleen RWS medewerkers aanwezig. Er is over ontwikkelingen en mogelijke risico's gesproken en alle teamleden worden bijgepraat.

Wat ik van deze dag opgestoken heb is dat het goed informeren over ontwikkelingen binnen een project heel essentieel is. Het samenwerken en afstemmen binnen de eigen organisatie maar ook met samenwerkingspartijen is belangrijk voor het slagen van een project. Ik ervaar dit ook in mijn eigen werk bij het contractmanagementteam en in de privaat publieke samenwerking (PPS) met ons contractpartner Delfluent.

Het was interessant te zien dat bij RWS medewerkers verschillende rollen binnen een project of over meerdere projecten verdeeld oppakken.

Na een lange en leerzame dag ging ik vanaf Houten weer richting Den Haag.