Twan Brinkhof - 2013

Een kijkje in de keuken bij de Unie van Waterschappen

Twan Brinkhof kon voor een periode van vier maanden twee dagen in de week aan de slag bij de Unie van Waterschappen. Hij kreeg drie maanden verlenging zodat hij kon bijspringen, aangezien er een aantal werkpieken waren. Twan is van plan om de kennis die hij heeft opgedaan mee terug te nemen naar zijn werkgever, Waternet.

Twan Brinkhof

We stelden hem een aantal vragen:

Waarom wilde je meedoen met een uitwisseling?

" Als waterkeringen beheerder bij Waternet ben ik met name bezig met het dagelijks onderhoud aan dijken in al zijn facetten. Denk daarbij aan het inplannen en aansturen van dijkonderhoud, het toetsen van de dijken en uiteraard het te woord staan van onze klanten. Het in goede conditie houden van onze dijken staat daarbij altijd centraal. Waarom ik wilde meedoen is eenvoudig te beantwoorden. Het was mij niet bekend hoe bestuurlijke processen verlopen en wat er op landelijk niveau gebeurt op gebied van het Deltaprogramma Veiligheid. Daar wilde ik meer over weten en daarom heb ik me opgegeven voor deze uitwisseling".

Wat ga je precies doen en hoe lang?

De eerste vier maanden heb ik als secretaris bij de Commissie Waterkeringen een rol vervuld. Daar worden de waterschappen bestuurlijke keuzes over waterveiligheid  voorgelegd die op landelijk niveau spelen. Onderwerpen die daar besproken worden, zijn bijvoorbeeld het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma en de voorbereidingen voor de Deltabeslissing Waterveiligheid. Voor dit laatstgenoemde onderwerp heb ik samen met de themagroep Nieuwe Normering een position paper opgesteld waarbij de standpunten van waterschappen verduidelijkt worden ten opzichte van de nieuwe normen voor primaire waterkeringen in ontwikkeling. In deze laatste fase van mijn detachering verzorg ik de eerste beoordelingsronde op de nieuwe normering. Dit als reactie op de deltabeslissingen later dit jaar. Hierbij heeft ieder waterschap de kans om aan te geven wat ze nu als waterkeringbeheerder vinden van deze nieuwe normen.  Met deze reactie kunnen ze bijvoorbeeld aangeven of ze de nieuwe normen uitlegbaar vinden voor hun achterban en of de normwaarden realistisch zijn. Dit is tevens mijn laatste klus, een mooie afsluiter! 

Kun je wat vertellen over je eerste ervaringen?

Mijn ervaring is positief te noemen, want het is ontzettend leuk om eens een kijkje te nemen in een 'andere keuken'. Het varieert tussen inhoudelijke zaken tot het rekening houden met de wensen van bestuurders. Ik heb het voordeel dat er op dit moment ontzettend veel ontwikkelingen binnen dit thema spelen als aanloop op de Deltabeslissingen later dit jaar. Dat maakt het extra leuk!

Wat valt je op bij je 'nieuwe' organisatie?

Collega's bij de Unie hebben passie voor het vak en daarom zijn ze ook goed in wat ze doen. Dat is prettig werken.   

Wat kom je halen en wat ga je brengen?

Ik heb een bestuurlijke wereld ontdekt die ik nog helemaal niet kende. Ik heb met mijn frisse kijk op het waterveiligheidsbeleid hopelijk ook een ietwat praktische blik gebracht op zaken die het dijkbeheer aangegaan, door aan te geven wat ik als dijkbeheerder zoal tegenkom en wat ik nodig heb om mijn werk goed uit te voeren.

Heb je nog tips voor collega's die willen meedoen met een uitwisseling?

Geef je op!