Peter van de Neste - 2013

Korte lijnen en directe actie

Peter van de Neste (Rijkswaterstaat Oost Nederland) deed ervaring op een adviesbureau. Peter:"eind 2012 lukte het om met het adviesbureau Ambient (www.ambient.nl) tot een uitwisseling te komen. Waar het in een half jaar niet lukte om met een waterschap een vergelijkbaar traject te starten, lukte dat binnen twee weken bij Ambient wel; (vooral) door de inspanningen van WOW makelaar. Een van de kenmerken van het bedrijf is dan ook: korte lijnen en directe actie."

Peter vervolgt: "Ambient adviseert de publieke sector op het gebied van water en milieu en streeft naar duurzame en gedragen oplossingen, waarbij de vraag van de klant altijd het uitgangspunt is voor hun advisering. Voor ons betekent het begrip duurzaam zo min mogelijk afwentelen in de tijd en in de ruimte. Daar werken ze vanuit de overtuiging dat voor complexe vraagstukken een doorbraak kan worden gevonden door op zoek te gaan naar verbindingen tussen mensen en sectoren. Dat laatste uit zich ook in het 'werkmotto' van de organisatie: "Leuke dingen doen met leuke mensen". Dát heb ik aan den lijve mogen ervaren op de eerste dag dat ik er kwam: er stonden bloemen voor mij klaar. Ik voelde mij ook onmiddellijk thuis!

Werken bij Ambient is voor mij erg leuk omdat er een diversiteit aan werkzaamheden voorbijkomt: van bodemvraagstukken (SKB bodemtool, bodemcongres) en procesbegeleiding tot governance vraagstukken over gebruik en opwekking van energie (Water-Energie-Grondstoffen). Het is heel leerzaam te zien dat je, werkend in een overheidsorganisatie als Rijkswaterstaat, blind kunt zijn voor het delen van je 'eigen' vraagstukken. Of oplossingen gedeeltelijk of niet ziet. Omdat uitwisselen 'halen en brengen' is, is het leuk om te zien dat ik vanuit mijn eigen achtergrond Ambient kan helpen met het invullen van hun opdrachten; bijvoorbeeld door mijn netwerk in te zetten. Of aan te geven wat mogelijk vragen oproept bij (overheids)opdrachtgevers. Of heel concreet verbetervoorstellen voor documenten of delen van projecten te doen. Het is ook goed om te zien dat het vooroordeel dat sommige ambtenaren hebben over 'commerciële bedrijven' - ze willen alleen maar geld verdienen - niet waar is.

Bij Ambient werken mensen die gedreven zijn door:

-  'de wereld'; men wil persoonlijk bijdragen aan een betere wereld en (dus) het werk

-  die betrokkenheid komt terug in privékeuzes die de mensen maken, maar ook in de wil om 'governance vraagstukken' te willen (helpen) beantwoorden.

Dat ze daar hun brood mee verdienen is een logische bijzaak.

Samenvattend: Ambient is een dynamisch bedrijf met gedreven mensen waar het goed werken is aan maatschappelijk relevante vraagstukken", besluit Peter.