Monique Mastenbroek - 2012

Kritisch meedenken is leuk

Monique Mastenbroek, beleidsmedewerker bij de provincie Overijssel, is net gestart met een uitwisseling: "Wij wegbeheerders doen eigenlijk allemaal hetzelfde, zij het op een wat andere schaal. We zouden daarom prima samen op kunnen trekken om tot betere (standaard-)producten te komen! Monique Mastenbroek

En daar ga ik nu een start mee maken: ik ga voor drie tot zes maanden een of twee dagen per week (afhankelijk van de werkdruk bij provincie Overijssel) meelopen bij Bureau Inkoop Ondersteuning bij RWS dienst Oost Nederland (BIO-DON). Specifiek ga ik meewerken aan het prestatiecontract NAT."
Kun je wat vertellen over je eerste ervaringen? Monique: "Ik zag al meteen veel overeenkomsten in organisatie, werk, maar ook problemen waar we tegenaan lopen. Zo hebben we beiden eind dit jaar een nieuw contract voor ingenieursdiensten nodig en werken de provincies aan een 'contractenbuffet' dat RWS al een tijdje heeft!
Wat valt je op bij je 'nieuwe' organisatie? Ook bij RWS is verandering troef. Net als de provincie Overijssel zitten ook zij in een -ingrijpende- reorganisatie waarbij alles weer slanker en slimmer moet. Dat vergt veel van de mensen, omdat er veel moet veranderen terwijl het gewone werk ook doorgaat.
Wat kom je halen en wat ga je brengen? "Ik haal zoveel mogelijk kennis. Typ op RWS intranet maar eens 'handboek' in als zoekterm en je krijg een schat aan waardevolle informatie. Wat ik breng? Ik merk dat ik RWS-medewerkers meer bewust maak door vragen te stellen. En verder vind ik het altijd leuk om kritisch mee te denken over verschillende zaken.
Heb je nog tips voor collega's die willen meedoen met een uitwisseling? "Gewoon doen. Zie het als een investering in kennis en netwerk, in deze tijd onmisbaar."