Lilian Sikkema en Eric van Can - 2016

De koffie is beter bij Dunea

Eric van Can (Dunea) en Lilian Sikkema (Rijkswaterstaat) ruilden vier maanden van baan. Dat gebeurde in het kader van WOW, een platform om kennis en ervaringen met elkaar te delen. Wat vonden Eric en Lilian van deze uitwisseling?

Ben je gevraagd of heb je jezelf opgegeven voor de uitwisseling?

Lilian: “Ik heb zelf het initiatief genomen. Na zes jaar bij Rijkswaterstaat (RWS)te hebben gewerkt, was er een moment van bezinning. Wil ik dit langer doen, wil ik iets anders? Daarover pratend met mijn directeur, kwamen we op het idee om eens bij een ander bedrijf te kijken. Ik had eerder van WOW gehoord en heb Ronald Wielinga gebeld. Hij heeft in zijn netwerk een aantal bedrijven benaderd, Dunea hapte toe. Drie weken later zat ik in Zoetermeer.”

Eric: “Het kwam op mijn pad. Ad de Waal Malefijt, bestuurslid van het platform WOW, vroeg mij of ik wilde meedoen aan een uitwisseling. Ik heb eerder aangegeven dat ik hiervoor open stond. Mijn eerste reactie? Vier maanden in de keuken kijken van een ander bedrijf wilde ik graag. De enige aarzeling was dat ik me van mijn werk moest losmaken. Je hebt het idee dat je je collega’s in de steek laat. Maar het klikte goed met Lilian en ik had er veel vertrouwen in.”

Wat waren je verwachtingen van de uitwisseling?

Lilian: “Vooral herbezinning op waar ik sta in mijn werk en wat mijn mogelijkheden zijn. Verder hoopte ik dat ik op korte termijn productief kon zijn en iets kon toevoegen.”

Eric: “Je wordt helemaal gereset vanaf nul, je weet niks. Mijn verwachting was dat ik mezelf zou verbazen over een aantal zaken.”

Wat zijn de grootste verschillen tussen de twee bedrijven?

Lilian: “De impact als afdelingshoofd bij Dunea is van een hele andere orde. Bij RWS ben je een radartje in een grote machine. Bij Dunea overzie je wat in heel het bedrijf gebeurt. Ik ben aangesteld als één van de kwartiermakers van WAVE. Dat vond ik heel leuk, omdat ik hiermee een veel breder beeld kreeg van het bedrijf.”

Eric: “Dunea is een echte fabriek. We zuiveren water, je levert het af bij een klant, die er voor betaalt. Bij RWS sta je verder van deze processen af. RWS is een dimensie groter, je hebt met landelijke afstemming te maken. Het leuke is dat ik daar nu een stuk beter zicht op heb. En de koffie? Die is bij Dunea beter.”

Welke overeenkomsten heb je gezien?

Lilian: “Beide bedrijven werken vanuit een maatschappelijke doelstelling. Voor de mensen is hun werk bijna een passie. We hebben beide met het beheer van assets te maken en hoe je documentatie op orde krijgt. Dunea is ook een sociaal bedrijf; ze zorgen goed voor hun medewerkers. Wat me opviel: beide bedrijven hebben een oude garde die kritisch tegen veranderingen aankijken. Maar het is ook een groep die veel waarde vertegenwoordigd, met veel kennis en ervaring. Dat is voor beide bedrijven een zorg. Hoe ga je deze kennis behouden?”

Eric: “Ik zie verbluffend veel overeenkomsten, meer dan ik had verwacht. Het inrichten van omgevingsmanagement, omgaan met marktpartijen, standaardisatie van processen.”

Wat is de leukste ervaring bij RWS/Dunea?

Lilian: “Toen ik naar Dunea ging, was ik me er nooit van bewust hoe er schoon water uit de kraan komt. Ik ben onder de indruk van het proces dat wordt doorlopen om water te winnen, te transporteren, te zuiveren. Spontaan ben ik met mijn kinderen naar De Tapuit gegaan om het proces van waterwinning te laten zien. We hebben ook gewandeld in de duinen.”

Eric: “Ik heb het gevoel dat ik voor de volle honderd procent heb meegedaan. Ik deed mee aan alle overleggen, we hebben gesproken over Koers2020. Die hebben zij ook, met exact hetzelfde naam! Maar het allerleukste was de helikoptervlucht om inspecties vanuit de lucht uit te voeren.”

Hoe werd je ontvangen door je ‘nieuwe’ collega’s?

Lilian: “Ik heb me welkom gevoeld, het is een sociale omgeving. Mensen zijn heel lief voor elkaar. Zozeer, dat ze elkaar niet altijd durven aan te spreken. Daar zou iets meer scherpte in kunnen.”

Eric: “Ik ben goed opgevangen, heb me nooit verloren gevoeld. Zelf heb je het gevoel dat je een beperkte bijdrage levert, anderen ervaren dat niet zo. Ik kan me een gesprek herinneren over de jaarplannen met alle afdelingshoofden. Met de benen op tafel vroeg iemand me hoe ik erover dacht. Kreeg ik een paar weken later te horen dat hij met mij het leukste gesprek had. Een verfrissende blik wordt gewaardeerd.”

Wat is jou opgevallen?

Lilian: “In de begin stelde ik veel “waarom” vragen. De mensen van Dunea gingen daar op een gegeven moment zelf ook over nadenken. Is het wel goed wat ik doe? Je kunt er ook anders naar kijken, met een frisse blik.”

Eric: “Wat me opvalt, is dat RWS vaak negatief oordeelt over zichzelf, terwijl de buitenwereld dat niet zo ervaart. RWS doet namelijk veel goede dingen. Ze hebben hoog opgeleide mensen, veel denkkracht. Verder gaat er veel energie in verbeteringen zitten, maar bij de effectiviteit zet ik wel een vraagteken.”

Zijn jouw verwachtingen uitgekomen?

Lilian: “Dat moment van bezinning is gelukt. Ik heb een andere functie gevonden binnen RWS: afdelingshoofd van de afdeling Werkwijze binnen de directie projecten. Ik wilde ook productief zijn en dat ging best snel. Je pakt de rol die wel kan en er zitten mensen om je heen die je helpen.”

Eric: “Het was leuk om in de keuken te kijken en na vier maanden snap ik hoe het bedrijf in elkaar zit. Als het nodig is, zal ik makkelijker contacten kunnen leggen binnen hun organisatie.”

Wat zou je graag willen overnemen van Dunea/RWS?

Lilian: “Bij Dunea werk je heel gericht en met focus. Het is voor de mensen helder wat ze moeten doen en wat de doelstelling is. Dat komt ook omdat Dunea een productiebedrijf is. In mijn nieuwe functie ga ik proberen die focus aan te brengen.”

Eric: “RWS heeft veel richtlijnen en werkwijzen die schriftelijk zijn vastgelegd. Op het gebied van inkoop, contractbeheer, omgevingsmanagement. Een bedrijfsschat waar ik jaloers op ben. Niet dat we alle richtlijnen moeten overnemen, maar de pareltjes zouden we bij Dunea goed kunnen gebruiken.”

Lilian Sikkema. Afdelingshoofd van de afdeling Werkwijze binnen de directie projecten. Werkt zeven jaar bij RWS.

Eric van Can. Afdelingsmanager Projecten Water bij Dunea. Werkt sinds 2004 voor Dunea.

Bron: Dunea Magazine