Jan Spoelstra - 2013

Eén keer leergeld betalen

Drie maanden werkte Jan Spoelstra van provincie Gelderland (in deeltijd) bij het Waterdistrict Rijn en Lek. Via WOW ging hij op uitwisseling. De frisse wind leverde leermomenten op voor de organisatie en voor hemzelf. Maar welke?

"De tijdelijke overstap als coördinator van een 'droge' beheerder naar een 'natte' is misschien bijzonder, maar binnenkort worden combinatiedistricten van natte en droge infrastructuur voor RWS realiteit. Met de organisatieontwikkeling verandert er veel voor de districten. Aan mij de taak om te onderzoeken wat dit voor het management betekent. Mijn eerste aandachtspunt ligt bij omgevingsmanagement. Nu heeft het waterdistrict een duidelijk gezicht naar buiten toe. De regie op deze taken worden verplaatst naar een centrale afdeling in Arnhem. Wordt de afstand naar burgers en omgevingspartijen hierdoor groter? Hoe worden ambities voor goed omgevingsmanagement waargemaakt? Het andere aandachtspunt is assetmanagement. RWS moet ervoor waken dat ze met de personeelsverschuivingen voldoende medewerkers in de districten houdt en blijft investeren in kennis en senioriteit. Een duidelijke ontwikkelstrategie en voldoende middelen zijn daarbij belangrijk," aldus Jan.

Jan besluit: "In de afgelopen jaren heeft RWS een koers ingeslagen waar de provincie nu over nadenkt. RWS betaalt daarvoor leergeld, maar dankzij mijn uitwisseling kan ik de ervaringen meenemen en voorkomen dat de provincie het wiel opnieuw uitvindt. Dat scheelt weer voor de belastingbetaler!"